Föreningen G-Gruppens styrelse och andra funktioner för år 2022

Styrelse

Ordförande

Jan-Åke Hager

Vice Ordförande

Björn SonessonKassör

Katarina Möller
Sekreterare

Carin Haglund

Webmaster och
moderator av
omröstningar

Hans-Dieter Grahl
Ledamot

Erik Lindholm
1:e ersättare

Angela Häring2:e ersättare

Vakant


Kontakt:

styrelsen@g-gruppen.net


Revisorer

Ordinarie revisor

Ann-Margret Kjellander

Ersättare

Svea-Lisa Råsäter


Kontakt:

revisor@g-gruppen.net


Valberedning

Ledamot

Ulla-Brita Sjöblom Pedersson


Kontakt:

valberedning@g-gruppen.netCopyright © G-gruppen