Föreningen G-Gruppens styrelse och andra funktioner för år 2023

Styrelse

Ordförande

Hans-Dieter Grahl

Vice Ordförande

Björn SonessonKassör

Katarina Möller
Sekreterare

Carin Haglund

Ledamot

Angela Häring


Ledamot

Anders Törnqvist


Ledamot

Owe Heincke
1:e ersättare

Erik Lindholm2:e ersättare

Vakant


Kontakt:

styrelsen@g-gruppen.net


Revisorer

Ordinarie revisor

Ann-Margret Kjellander

Ersättare

Svea-Lisa Råsäter


Kontakt:

revisor@g-gruppen.net


Valberedning

Ledamot

Ulla-Brita Sjöblom Pedersson


Kontakt:

valberedning@g-gruppen.netCopyright © G-gruppen