Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2002


Enligt föreningens stadgar har valberedningen att komma med förslag till punkterna 13 - 16 i dagordningen för årsmötet. Valberedningen avser att lägga fram följande förslag för årsmötet:

Punkt 13.
Val av ordförande.

Valberedningen föreslår:
Gustaf von Gertten, omval på 1 år.
Punkt 14.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:
Utökning av en person till 7 personer.
Punkt 15.
Val av styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår:
Anne-Marie Arkedahl, omval på 1 år.
Lars Craemer, omval på 1 år.
Peeter Grünberg, omval på 1 år.
Sonia Holz, nyval på 1 år.
Anna-Lisa Kuylenstierna, nyval på 1 år.
Olle Sahlin, omval på 1 år.
Kerstin Åhlfeldt, omval på 1 år.
Cornelia Gustafsson har avböjt omval.

Punkt 16.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår:
Lena A Löfström, omval på 1 år som revisor.
Hans Krüger, nyval på 1 år som revisor. Förut revisorssuppleant.
Olof Bilkenroth, nyval på 1 år som revisorsuppleant. Förut ordinarie revisor.