Föreningen G-gruppen, Östersjögrannar, migration och tyska anor


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2004-2005
Föreningens fjärde och femte verksamhetsår
Våra övergripande programplaner för åren 2004 och 2005 är:
  • Över Östersjön Passagerare och skeppare 1683-1870
  • Dalfolk i Pommern 1690 -
  • Vävare och spinnare från Tyskland till Sverige 1720 - 1770
  • Arbetsvandringen till Tyskland 1850 - 1920
  • Året 1945: Die Vertreibung, flyktingar och fångar.
  • Registrering av medlemmar i tyska församlingarna i Sverige
Utifrån dessa sex teman kommer vår huvudsakliga mötesverksamhet i Stockholmsområdet och Skåne att utformas.

G-gruppen är en kulturförening och föreläsningskvällar i vår tappning har blivit en oerhört uppskattad verksamhet. Den vill vi slå vakt om. Samarbete med GF, DIS och SSGF i informationsfrågor kommer att äga rum när ömsesidiga fördelar kan uppnås.

Planer för år 2004

I september 2004 medverkar vi hos Landsarkivet i Lund (LLA) kring tre teman: Arbetsvandringen 1860-1920, Flyktingar 1945 och Passagerare och skeppare Ystad-Stralsund 1683 - 1870. Preliminärt är det tänkt att utställningen från Ronneby om Arbetsvandringen ska transporteras till Lund. Kvalificerade seminarier planeras och genomförs av LLA.

Planer för år 2005

G-gruppen deltar på släktforskardagarna i Göteborg i augusti 2005.

Samarbetspartner

Genom att samverka med andra föreningar kan vi förverkliga våra planer. Vår främsta samarbetspartner är Genealogiska Föreningen (GF) som vi samarbetar med kring invandrarforskning i Gottfrid Hintzes anda. Genom Sveriges Släktforskarförbund och Nordgen, den nordiska samarbetsgruppen, lämnar vi våra bidrag till att stimulera migrationsforskning. I vårt projekt "Över Östersjön har vi ett fast samarbete med Ystads Stadsarkiv och Landsarkivet i Lund och får även stöd av Riksarkivet och Krigsarkivet. I vårt arbete med att skapa kunskap om Östersjöregionen, geografiskt, genealogiskt, historiskt och kulturellt vill vi samarbeta med Goethe-Institutet, Svenska Institutet, Schwedenstrasse och med kontakter på universitetet i Greifswald. Vi samarbetar med flera föreningar runt Östersjön - framför allt med Pommerscher Greif, AMF och AGoFF i Tyskland, Genealogiska Samfundet i Finland och Eesti Genealogica Selts i Estland.

Ekonomi

G-gruppen har under alla verksamhetsår genomfört verksamhet som krävt finansiering från institutioner och sponsorer. Våra medlemsavgifter räcker inte till. Våra planer för de närmaste åren förutsätter samma upplägg. Det är viktigt att Föreningen G-gruppen inte uppfattas som en konkurrent till de lokala släktforskarföreningarna utan som ett komplement. En viktig ekonomisk förutsättning för G-gruppen har varit samarbetet med Genealogiska Föreningen som ställt lokaler till förfogande för vår basverksamhet och dessutom bidragit med informationstöd via e-post vid föreningens arrangemang.

Styrelsens verksamhetsplan för 2004 och 2005 får inte tolkas som ett löfte om att allt som finns med också kommer att genomföras. Det är självklart omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända i vår omgivning och vilket ekonomiskt stöd för vårt arbete vi kan förvänta från sponsorer och institutioner. Vi behöver också ideella arbetsinsatser av stor omfattning.

G-gruppens webbsidor och diskussionslista har väckt stor uppmärksamhet bland släktforskare i Östersjöregionen. Föreningen G-gruppen har ambitionen att prioritera medel till webbmästaren för uppbyggnad av en databas som ger ökad möjlighet till sökning av information.

Stockholm den 26 februari 2004

Styrelsen för Föreningen G-gruppen