Medlemmarnas forskning

Forschung der Mitglieder

G-gruppens medlemmar forskar på bland annat följande yrken:

Die Mitglieder des Vereins G-gruppen forschen unter anderem nach folgenden Berufen:

akrobater, arbetare under 1600- och 1700-talet, artistsläkter, bagare, cirkusfolk, Dalbauern, dragoner, färgare, garmakare, glasblåsare, Glasmacher, guldsmeder, handelsmän, hantverkare, hattmakare, Holländerkröger, husarer, hårkullor, jurister, klädesvävare, kopparsmeder, källarmästare, lantmätare, linvävare, läkare, Mennoniten, militärer, prokurister, präster, resande, ryttare, skarprättare, skådespelare, smeder, soldater under Stora Nordiska Kriget, stenhuggare, sämskskinnsmakare, textilfabrikörer, tobaksarbetare, trädgårdsmästare, Tuchmacher, tyskbaltisk adel, vävare, vävskedsknallar.


Uppdaterad 2016-11-06.