Vägvisare för forskare på Sachsen


Det gamla konungariket Sachsens vapen.
Vapnet för Dresden, huvudstaden i delstaten Sachse

Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen? 5.Litteratur och bibliotek om Sachsen.
2.Vad menar vi med Sachsen? 6.Arkiv för Sachsen.
3.Kyrkböckerna i Sachsen. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas i stort sett samma uppgifter på Sachsensidan och på den övergripande "tyska" sidan. Material över Sachsen på den tyska sidan tas däremot endast fram som exempel. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara på den generella tyska sidan och endast ofullständigt här på sidan för forskare på Sachsen.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Sachsen?

Karta över Sachsen 2000

Den tyska delstaten Sachsen utgörs av det tidigare kungariket Sachsen samt delar av den gamla preussiska provinsen Schlesien, nämligen Kreis Hoyerswerda och delar av Kreis Rothenburg/Oberlausitz och Kreis Görlitz väster om Oder-Neisselinjen.

Kursachsen med universitetet i Wittenberg blev ett starkt protestantiskt fäste. Under trettioåriga kriget drabbades Sachsen hårt, med efter återuppbyggnaden och i stark konkurrens med Brandenburg-Preussen lyckades man skapa en ny maktposition. Det var kurfursten Fredrik August I av Sachsen, som låg bakom anfallskriget mot Sverige, vilket utlöste det stora nordiska kriget. Från dessa strider överfördes ett stort antal sachsiska krigsfångar till Sverige.

Under Napoleonkrigen kämpade Sachsen först tillsammans med Preussen mot Frankrike, men bytte sida och upphöjdes som tack till kungarike. Vid Wienkongressen 1814-15 tvingades dock kungariket Sachsen att avstå den norra delen till Preussen. Detta område införlivades 1816 med den nybildade preussiska provinsen Sachsen. Kungariket Sachsen anlöts till Tyska riket 1871 och monarkin avskaffades efter första världskriget. Idag är Sachsen en av Tysklands delstater. Huvudstaden i Sachsen är Dresden.

Gränerna mellan Sachsen och grannstaterna har ändrats många gånger. Efter andra världskriget, då delar av Sachsen tillföll Polen har flera orter bytt namn. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på vissa kartor.

En databas över olika orter i Sachsen med historiska uppgifter om bland annat typ av ort, hur gammal orten är, dess geografiska löge och befolkningsutveckling.

Kartan ovan visar den tyska delstaten Sachsen med dess gränser efter 1945. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring.

3. Kyrkböckerna i Sachsen.

Kyrkböckerna i Sachsen är till stor del tillgängliga hos mormonerna. Det filmade materialet där utgörs dock mestadels av Kirchenbuchduplikate. Det går enkelt att beställa de filmer, som omfattar din forskning till något av de center, som finns i Sverige. Där kan du för en låg kostnad studera innehållet från kyrkböckerna. Mormonerna har dock inte filmat allt. Då är kyrkböckerna kvar ute i de enskilda församlingarna, och du får söka uppgifterna där.

Adresser till de olika församlingarna i Sachsen kan du finna Internet. Adresser finns till församlingarna i Kykroprovinsen Sachsen.

I delstaten Sachsen, som i huvudsak är det gamla kungariket med samma namn finns Landeskirche Sachsen, vars adressregister inte är lika fullständigt.

Katolska kyrkan kan också ge adresser till sina församlingar. Stiftet Meissen/Dresden omfattar i stort delstaten Sachsen och kan upplysa om adresser till katolska församlingar i Sachsen.

Sedan 1876 finns den statliga preussiska folkbokföringen (s.k. Standesamt) över Sachsen. Något sökbart register på Internet finns ännu inte.

Den centrala namndatabasen för AMF (Datenbank für mitteldeutsche Familienforscher) finns däremot på nätet. Där kan man få kontakt med tyska forskare.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Sachsen Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF). För Sachsen finns också en historisk förening: AG Genealogie im Dresdner Geschichtsverein online, som även ägnar sig åt genealogi.

Har du för avsikt att ta din forskning i Sachsen på allvar, råder vi dig att bli medlem i AMF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet, då AMF har en diskussionslista med många mycket kvalificerade forskare. Dyrt är det, men det lönar sig.

5. Litteratur och bibliotek om Sachsen.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

6. Arkiv med Sachsenforskaren.

Arkiv med material från hela Tyskland:
 • Dokument från katolska församlingar:
  Bischöfliches Zentralarchiv
  St. Petersweg 11-13
  D-93047 Regensburg
 • Dokument från evangeliska församlingar:
  Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.
 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
  Archivstr. 12-14
  D-14195 Berlin (Dahlem)
  Telefon: 0049/30 83 90 11 41
 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig
Arkiv i Sachsen:
 • Sächsisches Staatsarchive
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig
 • Staatsarchiv Leipzig
  Beethovenstr. 4
  D-04107 Leipzig
  Telefon: 0049/0341-213 2674, Fax: 0049/0341-211 5267
  Beståndssammanfattningar: Frizsche, Christa, Marion Heilmann, Heinz Welsch: "Bestände von Leipziger Großbetrieben der Textilindustrie im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1986): 89-93.
  Gebauer, Gertrude: "Quellen zur Geschichte der Musikkultur im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1986): 94-96.
  Unger, Manfred: "Das Staatsarchiv Leipzig 1954-1989." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 4 (1989): 109-110.
  Welsch, Heinz: "Bestände der nordwestsächsischen Industrie- und Handelskammern im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 4 (1981): 134-138.
 • Stadtarchiv Leipzig
  Torgauer Str. 74
  D-04109 Leipzig Telefon: 0049/0341-123 4231
  Beståndssammanfattningar: Übersicht über die Bestände der Stadtarchive des Bezirkes Leipzig. Teil II. Deposita der Stadtarchive Dahlen, Düben, Markkleeberg, Markkranstädt, Nerchau, Schkeuditz und Trebsen im Stadtarchiv Leipzig. Bearb. v. H. Fiechtner und C. Fritzsche. Leipzig, 1969. (155 pp.)
  Überblick über die Bestände des Stadtarchivs Leipzig. Erarb. v. Beate Berger, Carla Calov, Birgit Horn. Leipzig, 1992. (60 pp.)
 • Stadtarchiv Chemnitz
  Stadtsarchiv Chemnitz
  D-O9106 Chemnitz
  Telefin: 0049/0371-488 4900, Fax: 0049/0371-488 4999
  Beståndssammanfattning: Bräuer, Helmut. "Stadtarchiv Karl-Marx-Stadt 1949-1979." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 1 (1979): 17-21.
 • Stadtarchiv Dresden
  Elisabeth-Boer-Strasse 1
  D-01099 Dresden
  tel +49/351-4 88 15 00
  fax +49/351-4 88 15 03
  E-post: stadtarchive@dresden.de.
 • Sächsisches Landeshauptarchiv Dresden
  Archivstraße 14
  Postfach 100450
  D-O1097 Dresden
  Telefon: 0049/351-54501 eller 50680
  Beståndsöversikt: Registen der Urkunden des Sächsischen Landeshauptarchivs Dresden. Bd. 1: 948-1300. Bearb. v. Harald Schieckel. Berlin: Rütten & Loening, 1960. (579 pp.)
 • Stadtarchiv Grimma
  Markt 17
  D-04668 Grimma
  Telefon: 0049/3437-81112
  Beståndsöversikt: Übersicht über die Bestände der Stadtarchive des Bezirkes Leipzig. Teil 1. Manuskript. Leipzig, 1967. (pp. 25-56)
 • Stadtarchiv Zwickau
  Lessingstr. 1
  D-08058 Zwickau
  Telefon: 0049/0375-25322
  Referenslitteratur: Schmidt, Ute: "Quellen im Stadtarchiv Zwickau zur frühbürgerlichen Revolution." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1983): 192-194.

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

7. Hjälp till dig som forskar.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Linnégatan 76 i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med genealogiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Du kan kan också ställa dina frågor på Rötters Anbytarforum: Välj Länder, Tyskland och sedan Sachsen. Där kan du ställa dina frågor. Du kommer att få synpunkter från andra forskare på ditt problem.

Att som medlem i Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF) och deltaga på föreningens diskussionslista är det bästa sättet att få de kontakter du behöver för att komma vidare i din forskning i Sachsen. Det finns också en webbsida (australensisk), som beskriver släktforskning i Sachsen på ett mycket vedrhäftigt sätt. Där kan man bland annat hitta en hel del adresser till olika institutioner.

8 Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper till mot ersättning. För närvarande har vi ingen forskare varken för Sachsen, som vi har egna erfarenheter av. Därför kan inte rekommendera någon. På olika seriösa webbsidor för släktforskare har vi dock funnit några forskare, som ägnar sig åt uppdragsforskning:

Om du vänder dig till någon av de ovanstående forskarna eller någon annan med ett forskningsuppdrag, vore vi tacksamma om du skrev till oss och berättade om och dina erfarenheter! På det sättet kan vi ge andra forskare tips eller rekommendationer.


Uppdaterad 2008-03-03. Copyright © 2002-2008 Lars Craemer.