Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
20 september

Flensburg födde framgång för G-gruppen

Förbundsordförande Ted Rosvall gjorde sin utvärdering av seminariet enbart med i-ord: "Interaktivt, intressant, idérikt, internet." Dvs den vanliga pedagogiken för G-gruppen.

Varje deltagare fick tillföra något till helheten och bidragen var lysande:
  • Den stora hembygdsföreningen öster om Flensburg, Angeln, har en funktionär som har registrerat invandringen från sydsverige.
  • Verein für Computergenealogie ligger långt fram i den tekniska utvecklingen och det bådar gott för samarbetet med DIS-föreningarna i Norden.
  • Tore H Vigerust berättade om migrationen Rostock-Oslo genom århundradena.
  • Birgit Flemming-Larsen drog den spännande historien - med hjälp av andra - om kartoffeltyskarna som kom från Pfalz och Würtenberg under första hälften av 1700-talet på initiativ av den danske kungen. Så blev den magra jylländska jorden fruktbar och fylld av potatis.
  • Hans-Jürgen Schmitz berättade dramatisk om de blekingska arbetsutvandrarna på 1800-talet och deras hårda kamp för överlevnad i Schleswig-Holstein. Den kvinna som blev gravid kastades omedelbart ut ur landet och de svenska arbetarna blev en underklass som få brydde sig om.
  • Och G-gruppen har nu utvidgat sitt nätverk med nordiska och tyska kontakter till fromma för föreningens medlemmar.

På bilden ovan är deltagarna fr. v. Rune Nedrud, Oslo, Sølvi Arndzen, Oslo, Ingvar Hoberg, Ramdala, Birgit Flemming-Larsen, Aalborg och Gustaf von Gertten, Stockholm på väg till seminariet.

Bland deltagarna från arkiven fanns en tjänsteman från Flensburgs kyrkoarkiv och en från Landsarkivet i Schleswig-Holstein.

Från G-gruppen deltog följande personer: Gustaf von Gertten, Åke Kjellqvist och Hans-Jürgen Schmitz.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.