Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2006 hos G-gruppen:
9 januari

Information om årsmötet 2006

Föreningen G-gruppen genomför stadgeenligt årsmöte den 21 februari 2006 i Släktforskarcentrum i Sundbyberg.

Den formella kallelsen kommer att finnas här på webben senast två veckor före årsmötet.

Vi vill påminna om, att enligt stadgarna § 10 skall motioner till årsmötet vara styrelsen till handa senast den 21 januari.

StyrelsenCopyright © 2001-2006 Lars Craemer.