Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2007 hos G-gruppen:
21 februari

Ny styrelse för G-gruppen

G-gruppens årsstämma för 2007 ägde rum den 20 februari. Till mötesordförande valdes Klas Råsäter.

Därefter valde årsstämman Otfried Czaika till föreningens ordförande. Han valdes tillsammans med Viive Selg, Anita Sundell och Peter Siebert till ordinarie ledamöter på två år samt Ardis Grosjean Dreisbach och Kurt Persson som ordinarie på ett år.

Som suppleanter valdes Björn Zötterman, Helena Andersson och Karlis Timuska.

Alla revisorer Olle Sahlin (ordinarie), Bo J. Ronnerstam (ordinarie) och Kerstin Åhlfeldt (revisorssuppleant) omvaldes.

Så snart stämmoprotokollet blivit justerat kommer det att lägges ut på sidan som presenterar G-gruppen.

Alla medlemmar önskar den nya styrelsen framgång i sitt viktiga arbete!Copyright © 2001-2007 Lars Craemer.