Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida
Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2008 hos G-gruppen:
29 oktober

Hjälp vid släktforskningen

Den 26 oktober 2008 höll vår medlem Matthias Waack ett föredrag om sin forskning vid det 34:e Nordelbiska genealogmötet i Rickling, ett släktforskarseminarium som anordnas av genealogföreningarna i Hamburg, Lübeck och Schleswig-Holstein. Matthias berättade bland annat om den hjälp han fått från G-gruppen vid sin forskning. Det är en sannskyldig berättelse om en genealogs vedermödor, åratals sökande och den plötsliga, oväntade upplösningen som slutar i en "jubelsång". Envar genealog kommer nog att känna igen någon period i sitt forskarliv och kan nog leva in sig i den eufori Matthias kände när genombrottet äntligen kom. Läs den HÄR och njut!Copyright © 2001-2008 Lars Craemer.