Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2014 hos G-gruppen:
5 maj

Dags att hjälpa till!

Nu har vi avslutet samarbetsavtalet med Migrationscentret i Karlstad (f. d. Sverige Amerika Centrum) om registrering av passagerarlistor. Förväntningarna på samarbetet kunde inte infrias. Därför var det bäst att gå skilda vägar.

Vi vill söka lösningar inom föreningen. Det finns ju inga som kan läsa gammal text som vi släktforskare. De passagerarlistor, som Gunnar Ståhl började fotografera för många år sedan, har kompletterats med att ytterligare fotografier har tagits. En hel del av de gamla och nyare listorna är klara. Om du inte har sett listorna tidigare, gå in på Medlemssidorna, klicka på ”Till databasen Över Östersjön”. Det vore synd om transskriberingen av passagerarlistorna inte kunde fullföljas.

Därför ber vi DIG att ställa upp och hjälpa till med att tolka passagerarlistor. För att du inte skall behöva ensam tolka en hel lista, kan du själv välja ut 10 sidor ur en hel passagerarlista och tolka den. Studera Anmälningsformuläret! Där du får ytterligare instruktioner. Tag ansvar för en del av en lista! Vad många kan göra tillsammans är lättare än det ingen orkar med ensam.

För din egen skull och till nytta för kommande släktforskare, var med och hjälp till!

G-gruppens styrelseCopyright © Lars Craemer.