G-Gruppens listetikett

G-gruppens diskussionslista (nedan kallad: Listan) är ett forum för föreningens medlemmar för utbyte av tankar och kunskap kring föreningens uppgift: Släktforskningen kring Östersjön. Listan är ett så kallat slutet forum, det vill säga endast de i föreningen registrerade medlemmarna kan delta i diskussionerna på Listan.

Inläggen till Listan kan vara frågor och svar kring de tillåtna ämnen. Frågorna kan vara koncisa eller mer allmänt hållna och svaren kan vara konkreta eller bestå av hjälp till självhjälp ("sök där"). Diskussionerna kan även leda till "slumpfynd" till alla medlemmars gagn och nytta.

Inläggen till Listan kopieras automatiskt och vidaresänds till alla deltagare, som då har möjlighet att skicka svar, som också kommer ut till alla. På detta sätt kan det komma igång en diskussion eller ett meningsutbyte, som i den aktuella sakfrågan ofta blir mycket givande. För att Listan skall fungera och sprida glädje och nytta bland medlemmarna måste vissa enkla regler följas. Dessa regler i 12 punkter utgör vår

Listetikett

 1. Tillåtna ämnen är allt som rör "Genealogi över Östersjön". Även historia, språk, migration, kyrkohistoria, geografi, kultur med mera kan tillåtas förutsatt att dessa inlägg har ett idémässigt samband med släktforskningen.

 2. Tillåtna språk är danska, engelska, estniska, finska, norska, svenska och tyska.

 3. Alla frågor i de tillåtna ämnen skall alltid skickas till Listan ty för det mesta är ett flertal medlemmar intresserade eller berörda av frågorna; dessutom bygger vi på så vis upp en kunskapsbank till gagn och nytta för nuvarande och framtida medlemmar.
  Frågor av privat natur eller rörande andra ämnen skickas alltid privat till den det angår.

 4. Ange alltid en relevant rubrik (subject) i ämnesraden. Detta dels för att de medlemmar som inte är intresserade av ämnet skall kunna slänga mejlet direkt utan att läsa det och dels ­ och framför allt ­ för att man vid senare tillfälle lätt skall kunna finna inlägget i vårt arkiv.
  När Du svarar på ett mejl och byter ämne skall Du även byta rubriken.

 5. När du svarar på ett inlägg, citera då bara en liten lämplig del av det som du svarar på. Kopiera inte in hela inlägget. Eller sammanfatta kort det Du vill kommentera. Annars får vi se samma mejl om och om igen.

 6. Bilagor kan inte infogas i ett inlägg. För att skydda medlemmarna från virus avlägsnas alla bilagor automatiskt.
  Om Du har registrerat dig hos Yahoo (genom att välja "Sign up now" och sedan hitta på ett lämpligt "Yahoo-ID" och "Password"), kan Du komma åt ytterligare funktioner till Listan. Du kan läsa mer om Yahoos teknik med Listan.

 7. Listmedlemmarnas e-postadresser är skyddade mot elektronisk scanning av utomstående. Med nuvarande känd teknik kan därför missbruk med så kallade spam eller skräppost med e-postadresserna på Listan inte göras.

 8. En artig ton skall prägla alla inlägg. Personliga påhopp eller liknande tolereras inte. De personer som håller på med sådant kommer att stängas av från Listan.

 9. Om något inlägg inte intresserar Dig bör Du kasta det i papperskorgen. Bli ej irriterad ­ andra kanske är intresserade av just det inlägget.

 10. Lämna aldrig ut andra forskares eller medlemmars namn eller adresser till någon utomstående. Gentemot icke-medlemmar skall vi värna om varandras integritet och privatliv.

 11. Vidarebefordra aldrig hela inlägg på Listan eller delar därav till någon utan att först ha inhämtat författarens skriftliga tillstånd. Respektera andras upphovsrätt till deras "alster".

 12. Skicka inte "kedjebrev" eller reklamutskick till Listan.

Vid eventuella frågor eller åsikter om Listan eller om ovanstående ber vi Dig mejla till moderator@g-gruppen.net.


Copyright © G-gruppen