G-gruppens diskussionslista/diskussionsforum

För att hjälpa föreningens medlemmar i sin forskning har vi öppnat en diskussionslista där man kan ställa frågor till andra medlemmar rörande G-gruppens verksamhetsområde.

Vad är en diskussionslista eller ett diskussionsforum? Ibland också kallad en mejlinglista.

En lista kan vara öppen eller sluten. Till en öppen lista kan vem som helst skicka mejl. Till en sluten lista måste avsändaren eller deltagaren eller prenumeranten vara föranmäld med eget namn och mejladress samt vara godkänd av listans "ägare" eller en av denne utsedd "moderator". En moderator har att övervaka att varje mejl är utformat enligt de för listan fastställda reglerna.

Varje mejl som kommer till listan kopieras automatiskt och vidaresänds via en server till alla deltagare, som då har möjlighet att skicka svar, som också kommer ut till alla. På detta sätt kan det komma igång en diskussion eller ett meningsutbyte, som i den aktuella sakfrågan ofta blir mycket givande.

Listan har en särskild "uppförandekod" listetikett som listdeltagarna måste följa för att kunna delta på listan. Ett missbruk kan medföra en varning eller avstängning.

G-gruppens diskussionslista är en sluten lista, där det krävs medlemskap i föreningen för att få delta.

Vill du bli medlem? Vänligen klicka här!


Copyright © G-gruppen