Vägvisare för Pommernforskare


Pommern vid Östersjön har haft stor betydelse för Sverige. Delar av provinsen Pommern var svenskt territorium i 166 år
Stettin har varit huvudstad i Pommern. Staden är numera polsk och heter Szczecin

Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Pommern? 5.Litteratur som kan rekommenderas.
2.Vad menar vi med Pommern? 6.Nyttiga hemsidor från tyska forskare på Pommern.
3.Lär om Pommern och arkiven. 7.Arkiv för Pommernforskaren.
4.Gå med i någon tysk förening. 8.Hjälp till dig som forskar.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Pommern?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland.. I denna artikel över Pommern behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmän slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

Speciellt för dig som Pommernforskare finns mycket att hämta hos flera myndigheter i Sverige. Den kände Pommernforskaren Klaus-Dieter Kreplin har på sin webbsida ett särskilt avsnitt som visar Pommernmaterial, som finns på arkiv i Sverige.

2. Vad menar vi med Pommern?

Karta över Pommern från 1938

Vi avser i det följande den tidigare helt tyska provinsen Pommern inom 1938 års gränser och som bestod av Vorpommern (väster om Oder) och Hinterpommern (öster om Oder). Staden Stettin var då provinsens centralort. Kartan till höger är från 1938. Klicka på bilden, så får Du i ett nytt fönster en mer detaljerad bild av Pommern!

I westfaliska freden 1648 fick Sverige Vorpommern, Stettin, östra Oderstranden samt öarna Rügen, Usedom och Wollin. Det området är gult på kartan. I detta "Svenska Pommern" var Stettin huvudort fram till 1720. Då avträddes staden till Preussen. Stralsund var sedan huvudort till 1814 (freden i Kiel), då Sverige fick avstå alla sina tyska besittningar.

Svenskheten i Pommern speglas i de "Trauregister", vigselböcker för Pommern, som Franz Schubert i mer än tio år arbetat med, och som nu finns tryckta. Här finns t ex anmärkningsvärt många Pettersohn och Petersen bland dem som vigts i Stettin under 1600-talet. Sök på Libris efter "Franz Schubert Trauregister". När du finner seriens namn, så klicka på namnet, så får du se hela serien.

Efter andra världskriget delades Pommern mellan Tyskland och Polen. Därmed ändrades namnen på de orter, som tillfördes Polen. Då kan en översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

3. Lär om Pommern och arkiven.

På nätet rekommenderar vi varmt Gunthard Stübs omfattande webbplats "Hinterpommern", som innehåller mycket information om Pommern. Hans släktforskarsida är den bästa beskrivning och den mest omfattande länkhänvisning för den som forskar på Pommern. Du kan även söka bibliografier över pommersk litteratur. Beståndsöversikten över kyrkböcker från den Evangeliska kyrkan i Pommern är en självklar läsning för Pommernforskaren. Handlingarna finns på Landeskirchlichen Archiv i Greifswald. Om du vill skriva brev, finns adresserna till församlingarna i Vorpommern.

All litteratur som behandlar den svenska tiden i Pommern finns i allmänhet på KB, som har uppdrag att bevaka litteratur från svenska historiska områden.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Pommerscher Greif är den förening, som helt koncentrerar sig på Pommern. På föreningens diskussionslista deltar många duktiga Pommernforskare. Föreningen ger också ut tidskriften Sedina-archiv, Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns.

För Pommernforskaren kan det också vara intressant med medlemskap i AGoFF, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher.

5. Litteratur som kan rekommenderas.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

Libris kan också ge dig uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan ha nytta av i ditt forskningsarbete.

6. Nyttiga hemsidor från tyska forskare på Pommern.

Sedan december 1999 har G-gruppen besökts av Klaus-Dieter Kreplin, som har en omfattande forskning i Pommern men även i Westpreussen. Vid besöken studerades pommerska arkivalierna från den svenska tiden på Riksarkivet och Krigsarkivet.

Det har funnits ett flertal historiska adressböcker från några orter i Pommern, som lagts ut som sökbara databaser på internet. Även på Pommerndatenbank kan man studera adressböcker från Pommern.

Nu finns också ett stort antal församlingars kyrkböckar digitaliserade och tillgängliga på internet.

Historiska kartor över Pommern hittar du på Krigsarkivet men du får mycket hjälp också av denna webbadress.

7. Arkiv för Pommernforskaren.

Som tidigare nämnts har mormonerna gjort stora insatser för att filma tyska kyrkböcker. Till det kan dock läggas, att mormonerna inte fått filma allt de velat i Pommern. Det gör, att du måste ta reda på om det du söker är filmat och vem som har kyrkoböckerna i original, i duplikat eller i form av mikrokort. G-gruppen ger dig här arkiven med Pommernmaterial, så att du kan skriva till dem eller besöka dem.

Vi har också försökt att ge anvisningar om vad du kan finna i de olika arkiven. Förberedelser inför arkivbesöken genom studium av föreslagen litteratur, historia och geografi är av största vikt för att du skall hitta rätt: Det gör att du vet att Anklams skråhandlingar för bagare och mjölnare finns på Landsarkivet i Greifswald och inte i Stettin. Och att Gollnows smeder och möbelsnickare har sin historia bäst skildrad i just Staatsarchiv i Stettin. Särskilt svårt är det att ta reda på var du kan få tag på kyrkböckerna, men också duplikaten och mikrokorten. Vi ska inte ge oss på något som helst försök att reda ut det. Däremot några exempel senare i texterna.

Landesarchiv Greifswald

I Landesarchiv Greifswald finns under Rep. (Repotorium) nr 6 Schwedisches Archiv för tiden 1637- 1720, alltså från svenska regeringstiden i Stettin. För Stralsundperioden 1720-1815 finns Ämtersachen, Kirchenmatrikeln, Hufenmatrikeln och Innungsangelegenheiten. Amt och Kirche förstår vi. Hufen handlar om "mantal" och Innung om skrå.

Under Rep 29 döljer sig Wismarer Tribunal, den högsta juridiska instansen under den svenska tiden i Pommern och Mecklenburg - intressant för en släktforskare.

Under 38 b finns depositioner från en del städer av svenskt intresse som Anklam, Gollnow, Usedom och Wolgast. Familje- och godsarkiv finns under 38 d.

Under Rep 40 förekommer ett antal betydande genealogiska samlingar och under Rep. 42 Nachlässe, som betyder kvarlåtenskap, arv. Vad som finns i praktiken måste man kontrollera själv.

Under Rep. 77 finns Amsgerichte för t ex Anklam, Barth och Demmin. Till detta hör en del "Kirchenbuchduplikate und Testamenten".

Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA)

Detta arkiv kan man kontakta via e-post och få svar direkt. Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

Geheimes Staatsarchiv Preuss. Kulturbesitz (GStA)

År 1874 slog man samman Geheime Ministerialarchiv med Geheimen Staats- und Kabinettarchiv. Så uppstod ett centralarkiv för den preussiska statsförvaltningen. 1950 överfördes delar av arkivet till Deutschen Zentralarchiv. Efter bildandet av Stiftung Preussicher Kulturbesitz 1961 fick Geheimes sitt nuvarande namn.

Exempel på bestånd: Redan Gustav Vasa hade omfattande brevväxling med Königsberg och Ostpreussen och här kan således brev från den svenske kungen återfinnas. (XX HA HDA F, Ostpreuss. Fol)
Rep. 30 har 105 löpmeter Pommern, (1406-1808)
Rep. 30b har 6 löpm Vorpommern (1406-1808)
Rep 12 gäller pommerska Bestallungs- und Behördensachen, Ämter- und Ämterverpachtungssachen, Städtesachen mm för perioden 1522-1812
Rep 25 avser Fabrikendepartement 1717-1809
HA XI utgörs av kartor och intressant kan vara att gå igenom Katasterkarten för bl a Kreis Anklam 1863-1942 eller för Franzurg-Barth 1861-1942

Verein HEROLD
Föreningen är Tysklands äldsta och största släktforskarförening.

Standesamt 1 von Berlin
Här måste man bevisa sina anor innan de lämnar ut Personenstandsunterlagen. Skriv och bevisa! (Obs gäller för perioden efter 1874)

Landeskirchlichen Archiv PEK i Greifswald
De originalkyrkoböcker som finns här, är filmade av mormonerna. I förteckningen som utgivits i bokform kan man söka församling i alfabetisk ordning. En beståndsöversikt över kyrkböcker från den Evangeliska kyrkan i Pommern kan vara till stor hjälp i din forskning.

Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächten Angehörigen von Gefallenen der deutschen Wehrmacht

Institut für angewandte Geodäsie
Aussenstelle Berlin

Studera gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

8. Hjälp till dig som forskar.

Pommerndatenbank
Utnyttja Pommerndatenbank, där du kan söka på personnamn , ortsnamn, församlingsnamn och gator i Pommern.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med intressant material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.


Uppdaterad 2017-09-24. Copyright © Lars Craemer.