Vägvisare för forskare på Schleswig-Holstein och Hamburg.


Vapnen för provinsen Schleswig-Holstein och dess huvudstad Kiel.
Hansestaden Hamburgs vapen.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Schleswig-Holstein? 5.Litteratur och bibliotek om Schleswig-Holstein.
2.Vad menar vi med Schleswig-Holstein? 6.Arkiv för Schleswig-Holsteinforskaren.
3.Kyrkböckerna i Schleswig-Holstein och Hamburg. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening. 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Schleswig-Holstein?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Schleswig-Holstein behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska föreningar eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Schleswig-Holstein?

Karta över Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein består numera av den tidigare preussiska provinsen Schleswig-Holstein med f.d. Sachsen-Lauenburg, men utom Nordschleswig (som tillhör Danmark) samt utom Hansastaden Hamburg. Under åren har gränserna förändrats. Den dansk-tyska gränsen har sålunda i gångna tider varit såväl längre norrut som söderut.

Hamburg är en fri Hansastad, som inte inte tillhör någon av delstaterna.

Du kan se en karta över Kyrkokretsuppdelningen, om du klickar på kartan till höger. Orterna på kartan har kyrkboksarkiven för kyrkokretsarna. Kretsförvaltningen ligger oftast på dessa orter. (Se avsnitt 3 nedan!)

3. Kyrkböckerna i Schleswig-Holstein och Hamburg.

I Schleswig-Holstein finns möjlighet - till skillnad från många andra delar inom vårt område - att läsa kyrböcker, som samlats ihop på ett för forskaren bekvämt sätt.

I den evangeliska kyrkan kallad "Nordelbischen Evangelischen-Lutherischen Kirche" är församlingarna samlade till ett antal kyrkokretsar. På en sådan Kirchenkreis eller på en Kirchenkreiskirchenbuchamt kan man få de upplysningar, man söker. Har man inte själv möjlighet att forska på plats, kan det bli dyrt.

Nedan följer en sammanställning av var man kan finna kyrkböcker i Schleswig-Holstein och dess gränsområden:

 • Kirchenkreis Alt-Hamburg
  (Fram till 1903 var Hamburg en del av Schleswig-Holstein)

  Kyrkböcker till cirka 1865:
  Staatsarchiv Hamburg

  Alla kyrkböcker efter 1866 finns hos församlingarna i "Kirchenkreis Alt-Hamburg".

 • Kirchenkreis Altona
  Kyrkböckerna finns på:
  Kirchenkreisverband EVANGELISCHES ZENTRUM RISSEN

 • Kirchenkreis Angeln
  Rentamt des Kirchenkreises Angeln

 • Kirchenkreis Blankenese: Se Kirchenkreis Altona

 • Kirchenkreis Bredstedt: Se Kirchenkreis Husum-Bredstedt

 • Kirchenkreis Dithmarschen: Se Kirchenkreis Norder- eller Süderdithmarschen

 • Kirchenkreis Eckernförde
  Kirchbuchamt Eckernfördeim Rentamt des Kirchenkreises

 • Kirchenkreis Eiderstedt
  Kirchenbuchamt Garding

 • Kirchenkreis Eutin
  Kirchenbuchamt Eutin

 • Kirchenkreis Flensburg
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Flensburg

 • Kirchenkreis Harburg
  (Fram till 1937 en del av Niedersachsen)
  Kirchenkreisamt Harburg

 • Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg
  Kopior av kyrkböckerna fram till 1875 finns i Kirchenkreis Herzogtum Lauenburgs arkiv.
  Archiv des Kreises Herzogtum Lauenburg

 • Hütten: Se Kirchenkreis Eckernförde

 • Kirchenkreis Husum-Bredstedt
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Husum-Bredstedt

 • Kirchenkreis Kiel
  Kirchenbuchführung

  Här finns kyrkböckerna för Kiels stadsförsamling. Det finns också upplysningar om kyrkböckerna i landsortsförsamlingarna Flemhude, Schönkirchen och Westensee tillhörande Rentamt Kiel.

 • Kirchenkreis Lauenburg: Se Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg

 • Kirchenkreis Lübeck
  Kyrkböcker fram till 1870:
  Archive der Hansestadt Lübeck

  Kyrkböcker efter 1870:
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Lübeck

 • Mecklenburg
  Kyrkböckerna från de tidigare områdena Mecklenburg-Strehlitz och Mecklenburg-Schwerin förutom Kirchenkreis Wismar finns i Domarchive Ratzeburg, därför att dessa båda församlingarna förut tillhörde denna Kirchenkreis.
  Domarchiv Ratzeburg

 • Kirchenkreis Münsterdorf
  Kirchbuchamt des Kirchenkreises Münsterdorf

 • Kirchenkreis Neumünster
  Kirchengemeindeverband

  Här finns bara kyrkböckerna för det gamla Kirchspiel Neumünster. Upplysningar om kyrkböckerna för landsortsförsamlingarna finns Kirchengemeindeverband Neumünster.

 • Kirchenkreis Niendorf: Se Kirchenkreis Altona

 • Kirchenkreis Norderdithmarschen
  I denna Kirchenkreis finns ingen Kirchenkreiskirchbuchamt. Information hos Kirchenkreisen.
  Kirchenkreis Norderdithmarschen

 • Nordschleswigsche Gemeinde der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
  (De tidigare tyska delarna Schleswig-Holstein, som nu tillhör Danmark)
  Nordschleswigsche Gemeinde der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche

 • Kirchenkreis Oldenburg
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Oldenburg

 • Kirchenkreis Pinneberg: Se Kirchenkreis Altona

 • Kirchenkreis Plön
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Plön

 • Kirchenkreis Rantzau
  Kirchenbuchamt Elmshorn

  Här finns endast kyrkböckerna för stadsförsamlingen i Elmshorn.

 • Kirchenkreis Rendsburg
  Verwaltungsamt des Kirchenkreises Rendsburg
  Kirchenbuchbuchamt

  Här finns också kyrkböckerna för armén för åren 1809 - 1818 och 1889 - 1945.

 • Kirchenkreis Schleswig
  Kirchbuchamt des Kirchenkreises Schleswig

 • Kirchenkreis Segeberg
  Kirchenbuchamt des Kirchenkreises Segeberg

 • Kirchenkreis Stormarn
  Kirchbuchamt des Kirchenkreises Stormarn

 • Kirchenkreis Süderdithmarschen
  Kirchenkreis Süderdithmarschen

 • Kirchenkreis Südtondern
  Rentamt des Kirchenkreises Südtondern

 • Tondern
  (Den tidigare provinshuvudstaden av hela provinsen Tondern, tillhör Danmark sedan 1920)
  Se Kirchenkreis Südtondern.

Den dansk-tyska gränsen har inte alltid legat där den ligger i idag. Därför bör du som söker dina anor i dessa trakter studera vad som finns i Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen i Schleswig-Holstein är:

Schleswig-Holsteinischen Familienforschung e.V.

Föreningen har ett stort bibliotek, som innehåller förutom stora mängder käll- och referensmaterial, journaler och tidningar också kopior av kyrkböcker.

Andra lokala släktforskarföreningar:

 • Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung e.V. Lübeck

 • Nordfrisisk Instituut - Arbeitsgruppe für Genealogie und Heraldik

 • Vereinigung für Familienkunde Elmshorn

 • Upstalsboom-Gesellschaft, täcker Ostfriesland och har egen webbsida

Hamburg har en egen släktforskarförening:

Genealogische Gesellschaft Hamburg, e.V. med egen webbsida.

5. Litteratur och bibliotek om Schleswig-Holstein.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

Bra litteratur som gäller Schleswig-Holstein och Lübeck är:

 • Wolfgang Laur:

  Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein
  Arbeitsgemeinschaft für Landes- und Volkstumsforschung, Neumünster, Wacholtz, 1967 (Gottdorfer Schriften zur Landeskunde Schleswig-Holsteins ; 8)

 • Almuth Reimpell:

  Die Lübecker Personennamen, unter besonderer Berücksichtigung der Familiennamenbildung bis zur Mitte de s 14. Jahrhunderts, Lübeck, Verlag Westphal, 1929.

De viktigaste biblioteken i Schleswig-Holstein och Hamburg är:


6. Arkiv för Schleswig-Holsteinforskaren.

 • Landesarchiv Schleswig-Holstein

 • Stadtarchiv Flensburg,

 • Stadtarchiv Kiel

 • Staatsarchiv Hamburg

 • Archiv der Hansestadt Lübeck

Det kan också finnas material att hämta om Schleswig-Holstein, Hamburg och Lübeck på arkiv som ligger utanför delstaten respektive städer. Där kan det också vara värt att söka:

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

7. Hjälp till dig som forskar.

På internet finns numera en hel del nyttiga webbsidor för den som forskar på Schleswig-Holstein. Genom samarbetsprojektet AKVZ (Arbeitskreis Volkszahlregister Schleswig-Holstein e.V.) finns resultat från folkräkningar från 1769 till 1864.

9 Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.


Copyright © G-gruppen