Vägvisare för forskare på Sachsen-Anhalt


Den nuvarande tyska delstaten Sachsen-Anhalts vapen.
Stadsvapnet för Magdeburg, Sachsen-Anhalts huvudstad.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen-Anhalt? 5.Litteratur och bibliotek om Sachsen-Anhalt.
2.Vad menar vi med Sachsen-Anhalt? 6.Arkiv för Sachsen-Anhalt.
3.Kyrkböckerna i Sachsen-Anhalt. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen-Anhalt?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmäna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Sachsen-Anhalt behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Sachsen-Anhalt?

Karta över Sachsen-Anhalt 2000

Den nuvarande tyska delstaten Sachsen-Anhalt utgörs av det tidigare furstendömet Anhalt samt den preussiska provinsen Sachsen utom Regierungsbezirk Erfurt.

Anhalt var ett tyskt furstendöme, som genom olika splittrande strider bestått av Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Zerbst, och Anhalt-Köthen. Mellan åren 1863 och 1918 var Anhalt ett hertigdöme. Efter första världskriget utgjorde Anhalt en del av det tyska riket. Sedan 1945 är Anhalt en del av den tyska delstaten Sachsen-Anhalt.

Den övriga delen av dagens tyska delstat Sachsen-Anhalt utgörs till största delen av det landområde, som tillfördes Preussen från kungariket Sachsen efter Wienkongressen 1815. Detta område blev den preussiska provinsen Sachsen, varav allt utom den sydligaste delen finns inom Sachsen-Anhalts gränser. Huvudstad i Sachsen-Anhalt är Magdeburg.

Kartan ovan visar den tyska delstaten Sachsen-Anhalt med dess gränser efter 1945. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kirchenkreisindelningen.

3. Kyrkböckerna i Sachsen-Anhalt.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate i Sachsen-Anhalt är till stor del filmade av mormonerna. Du kan söka efter transkriberade utdrag ur filmerna hos FamilySearch på nätet. Mormonerna har dock inte filmat allt. Då är kyrkböckerna kvar ute i de enskilda församlingarna, och du får söka uppgifterna där.

Adresser till de olika församlingarna i Sachsen-Anhalt kan du finna på Internet. Adresser finns till församlingarna i Kyrkoprovinsen Sachsen, som täcker stora delar av främst Sachsen-Anhalt.

Sedan 1876 finns den statliga preussiska folkbokföringen (s.k. Standesamt) över Sachsen-Anhalt. Något sökbart register på Internet finns ännu inte.

Den centrala namndatabasen för AMF (Datenbank für mitteldeutsche Familienforscher) finns däremot på nätet, dock endast för medlemmar i AMF. Där kan man få kontakt med tyska forskare.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Sachsen-Anhalt är Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF).

Har du för avsikt att ta din forskning i Sachsen-Anhalt på allvar, råder vi dig att bli medlem i AMF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet, då AMF har en diskussionslista med många mycket kvalificerade forskare. Dyrt är det, men det lönar sig.

5. Litteratur och bibliotek om Sachsen-Anhalt.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

6. Arkiv för Sachsen-Anhaltforskaren.

Arkiv med material från hela Tyskland:
 • Dokument från katolska församlingar:
  Bischöfliches Zentralarchiv

 • Dokument från evangeliska församlingar:
  Evangelisches Zentralarchiv

  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz

 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
Arkiv med material från Sachsen-Anhalt:
 • Landesarchiv Magdeburg
  Landeshauptarchiv

  Arkivbestånd med stort intresse för släkforskare:
  Kyrkboksduplikat och civilståndsregister från 1800-talet, kyrkovisitationsprotokoll, likpredikningar, godsarkiv, äldre fastighets- och hypoteksakter, bouppteckningar, "Feuer-Sozietätskataster och lagerböcker, listor över fullmakts- och "Konduiten" för olika yrkesutövare, Emigrations- och medborgarskapsakter från polisregistraturen hos regeringen i Magdeburg och "Landsrats"-ämbetena.
  Sammanställning över bestånden i Staatsarchivs Magdeburg Bde. I, II, III/1, III/2, IV finns utgivet Max Niemeyer Verlag, Halle 1954 - 1960.

 • Filial Wernigerode

 • Stadtarchiv Magdeburg

  Beståndsöversikter: Findbuch Altstadt II.
  Findbuch über die Bestände der Vororte.

 • Landesarchiv Oranienbaum

 • Archiv des Evangelischen Konsistoriums der Kirchenprovinz Sachsen

 • Archiv der Evangelischen Landeskirche Anhalts

 • Zentralarchiv des Bischöflichen Amtes Magdeburg

 • Erzbistumsarchiv Paderborn

  I ärkebiskopens arkiv i Paderborn finns bland annat Magdeburg kommissariats dokument för klostret Hederleben (1263-1565), Generalia (1803-1889) och Specialia (skriftväxling med församlingarna 1803 - 1889).

 • Kreis- und Stadtarchiv Halberstadt

  Beståndsöversikt: Verzeichnis der Bestände der örtlichen Archive im Bezirk Magdeburg.
  Urkundenbuch des Stifts St. Johann bei Halberstadt 1119/23-1804. Bearb. v. Adolf Düstelkorp. Weimar: Herrn Böhlaus Nachfolger, 1989. (677 pp.)

 • Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben

  Beståndsöversikt: Findbuchkatalog des Stadtarchivs Haldensleben. (photocopy, 85 pp.)
  Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben, Berichte und Mitteilungen, Heft 1 (Januar 1992). (24 pp.)

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

7. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med genealogiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

8 Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.


Copyright © G-gruppen