Vägvisare för forskare på Sachsen


Det gamla konungariket Sachsens vapen.
Vapnet för Dresden, huvudstaden i delstaten Sachse

Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen? 5.Litteratur och bibliotek om Sachsen.
2.Vad menar vi med Sachsen? 6.Arkiv för Sachsen.
3.Kyrkböckerna i Sachsen. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Sachsen

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Sachsen behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Sachsen?

Karta över Sachsen 2000

Den tyska delstaten Sachsen utgörs av det tidigare kungariket Sachsen samt delar av den gamla preussiska provinsen Schlesien, nämligen Kreis Hoyerswerda och delar av Kreis Rothenburg/Oberlausitz och Kreis Görlitz väster om Oder-Neisselinjen.

Kursachsen med universitetet i Wittenberg blev ett starkt protestantiskt fäste. Under trettioåriga kriget drabbades Sachsen hårt, med efter återuppbyggnaden och i stark konkurrens med Brandenburg-Preussen lyckades man skapa en ny maktposition. Det var kurfursten Fredrik August I av Sachsen, som låg bakom anfallskriget mot Sverige, vilket utlöste det stora nordiska kriget. Från dessa strider överfördes ett stort antal sachsiska krigsfångar till Sverige.

Under Napoleonkrigen kämpade Sachsen först tillsammans med Preussen mot Frankrike, men bytte sida och upphöjdes som tack till kungarike. Vid Wienkongressen 1814-15 tvingades dock kungariket Sachsen att avstå den norra delen till Preussen. Detta område införlivades 1816 med den nybildade preussiska provinsen Sachsen. Kungariket Sachsen anlöts till Tyska riket 1871 och monarkin avskaffades efter första världskriget. Idag är Sachsen en av Tysklands delstater. Huvudstaden i Sachsen är Dresden.

Gränerna mellan Sachsen och grannstaterna har ändrats många gånger. Efter andra världskriget, då delar av Sachsen tillföll Polen har flera orter bytt namn. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på vissa kartor.

En databas över olika orter i Sachsen med historiska uppgifter om bland annat typ av ort, hur gammal orten är, dess geografiska läge och befolkningsutveckling.

Kartan ovan visar den tyska delstaten Sachsen med dess gränser efter 1945. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring.

3. Kyrkböckerna i Sachsen.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate över Sachsen är till stor del filmade av mormonerna. Mormonerna har dock inte filmat allt. Kyrkböckerna kan då vara kvar ute i de enskilda församlingarna och du får söka uppgifterna där.

Adresser till de olika evangeliska församlingarna finns hos Kyrkoprovinsen Sachsen.

Sedan 1876 finns den statliga preussiska folkbokföringen (s.k. Standesamt) över Sachsen. Något sökbart register på Internet finns ännu inte.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Sachsen Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF).

Har du för avsikt att ta din forskning i Sachsen på allvar, råder vi dig att bli medlem i AMF. Denna förening är också bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet, då AMF har en sluten diskussionslista med många mycket kvalificerade forskare. Dyrt är det, men det lönar sig.

5. Litteratur och bibliotek om Sachsen.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

Ytterligare en källa för forskaren på Sachsen är de digitaliserade adressböckerna för många av Sachsens städer hos Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitärsbibliothek Dresden (SLUB). Vissa av adressböckerna är från början av 1700-talet.

6. Arkiv med Sachsenforskaren.

Arkiv med material från hela Tyskland:
 • Dokument från katolska församlingar:
  Bischöfliches Zentralarchiv

 • Dokument från evangeliska församlingar:
  Evangelisches Zentralarchiv

  Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

 • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz

 • Zentralstelle für Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
Arkiv i Sachsen:
 • Sächsisches Staatsarchive

 • Staatsarchiv Leipzig

  Beståndssammanfattningar: Frizsche, Christa, Marion Heilmann, Heinz Welsch: "Bestände von Leipziger Großbetrieben der Textilindustrie im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1986): 89-93.
  Gebauer, Gertrude: "Quellen zur Geschichte der Musikkultur im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1986): 94-96.
  Unger, Manfred: "Das Staatsarchiv Leipzig 1954-1989." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 4 (1989): 109-110.
  Welsch, Heinz: "Bestände der nordwestsächsischen Industrie- und Handelskammern im Staatsarchiv Leipzig." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 4 (1981): 134-138.

 • Stadtarchiv Leipzig

  Beståndssammanfattningar: Übersicht über die Bestände der Stadtarchive des Bezirkes Leipzig. Teil II. Deposita der Stadtarchive Dahlen, Düben, Markkleeberg, Markkranstädt, Nerchau, Schkeuditz und Trebsen im Stadtarchiv Leipzig. Bearb. v. H. Fiechtner und C. Fritzsche. Leipzig, 1969. (155 pp.)
  Überblick über die Bestände des Stadtarchivs Leipzig. Erarb. v. Beate Berger, Carla Calov, Birgit Horn. Leipzig, 1992. (60 pp.)

 • Stadtarchiv Chemnitz

 • Stadtarchiv Dresden

 • Sächsisches Landeshauptarchiv Dresden

  Beståndsöversikt: Registen der Urkunden des Sächsischen Landeshauptarchivs Dresden. Bd. 1: 948-1300. Bearb. v. Harald Schieckel. Berlin: Rütten & Loening, 1960. (579 pp.)

 • Stadtarchiv Grimma

  Beståndsöversikt: Übersicht über die Bestände der Stadtarchive des Bezirkes Leipzig. Teil 1. Manuskript. Leipzig, 1967. (pp. 25-56)

 • Stadtarchiv Zwickau

  Referenslitteratur: Schmidt, Ute: "Quellen im Stadtarchiv Zwickau zur frühbürgerlichen Revolution." Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens, Heft 3 (1983): 192-194.

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

7. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med genealogiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

8 Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.


Copyright © G-gruppen