Vägvisare för forskare på Schlesien


Den tidigare tyska provinsen Schlesiens vapen.
Huvudstaden i provinsen Schlesien hette Breslau. Det polska namnet är Wroclaw.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Schlesien? 5.Litteratur och bibliotek om Schlesien.
2.Vad menar vi med Schlesien? 6.Arkiv för Schlesienforskaren.
3.Kyrk- och folkbokföringsböckerna i Schlesien. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening! 8.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Schlesien?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. i denna artikel över Schlesien behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Schlesien?

Karta över Schlesien 1742 - 1919

Schlesien ligger vid floden Oders övre lopp och består av Niederschlesien och Oberschlesien med huvudorten Wroclaw (ty. Breslau). Huvudorten för Oberschlesien var under tiden 1919 fram till 1938 Oppeln (nu Opole) Tiden därefter och även nu under polsk tillhörighet är huvudorten för Gorno Slask Katowice (ty. Oberschlesien, Kattowitz)

Schlesien tillhörde sedan 1500-talet huset Habsburg. I Schlesien fanns dock många protestanter, som drabbades hårt av motreformationen. Genom fördraget i Altranstädt 1707 lyckades Karl XII utverka vidgade rättigheter för dem.

Fredrich II av Preussen riktade 1740 arvsanspråk på Schlesien, som efter det därpå efterföljande österrikiska tronföljdskriget delades 1742. Niederschlesien och större delen av Oberschlesien tillföll Preussen, medan Österrike erhöll en mindre del i söder. Preussen utgjorde efter 1871 stommen i kejsardömet Tyskland, vari Schlesien utgjorde en av provinserna. Efter första världskriget fick Tyskland avstå delar av Schlesien till Polen och Tjeckoslovakien.

Potsdamöverenskommelsen 1945 lade, med undantag av ett mindre område i väster, Schlesien under polsk förvaltning. Större delen av den tyska befolkningen fördrevs därefter från Schlesien under svåra förhållanden för flyktingarna. Upp emot 20% av tyskarna avled under fördrivningen. Schlesiens befolkades därefter av polacker, som fördrivits från de områden i öster, som Polen tvingades avträda till Sovjetunionen. Namnen ändrades också på de orter, som tillfördes Polen. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Gränsen (Oder-Neiße) blev fastställd vid överenskommelsen mellan Tyskland och Polen så sent som 1990. Efter en överenskommelse 1991 om "gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit" tillåts numera i Polen föreningar för den tyska minoriteten.

Kartan ovan visar Schlesien under åren 1742 - 1919. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kreisindelningen.

3. Kyrk- och folkbokföringsböckerna i Schlesien.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate i Schlesien är till stor del filmade av mormonerna. Du kan söka efter transkriberade utdrag ur filmerna hos FamilySearch på nätet. Mormonerna har dock inte filmat allt. Sålunda är endast en ringa del av kyrkböckerna i grevskapet Glatz i Schlesien filmade. De är kvar ute i de enskilda församlingarna.

Sedan 1876 finns en statlig folkbokföring (s.k. Standesamt) över Schlesien.

En förteckning över var dagens bestånd av kyrk- och folkbokföringsböcker i Schlesien finns att nå på Dr. Claus Christophs hemsida Familienforschung in Schlesien. Sidan uppdateras regelbundet när ny information finns rörande placering av dokument.

Det finns också en webbsida, där du kan finna adresserna till de olika katolska församlingarna i Polen på polska.

I statsarkivet i Breslau finns evangeliska kyrkböcker, men man är mycket restriktiv med information. Katolska kyrkböcker finns däremot i ärkebiskopens stiftsarkiv i Breslau. Om man vill ha ut något därifrån, lönar det sig inte att skriva, utan ett besök på plats är nödvändigt.

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Schlesien.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Schlesien är Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF). För Schlesien finns också en polsk förening med koncentration kring Breslau.

Det finns två slutna, kostnadsfria diskussionslistor för Schlesien, en för Oberschlesien och en för Niederschlesien. Du kan söka medlemskap i en eller båda här.

Har du för avsikt att ta din forskning i Schlesien på allvar, råder vi dig att bli medlem i åtminstone AGoFF. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Schlesien.

5. Litteratur och bibliotek om Schlesien.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Degener Genealogieverlag är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet. Det finns för övrigt en bra söksajt för genealogisk litteratur på nätet.

6. Arkiv för Schlesienforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Schlesien är i huvudsak följande:

  • Dokument från katolska församlingar i Olsztyn:
    Bischöfliches Zentralarchiv


  • Dokument från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden:
    Evangelisches Zentralarchiv

    Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

  • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives


  • Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz


Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Arkivalierna i de polska arkiven är tyvärr svårtillgängliga. För att forska i dessa arkiv bör man anlita uppdragsforskare som behärskar polska. Förteckningarna över arkivens bestånd är i regel på detta språk trots att arkivalierna är på tyska.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversiker och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe
pod
red.Andrzeja Biernata i Anny Laszuk.
"Statsarkiven i Polen: Beståndsöversikter",
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6.

Adresser till polska arkiv:

De polska statliga arkiven presenterar sig på nätet, dock endast på polska.

7. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

8. Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.