Startsida Innehållsförteckning Kontaktsida

Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig


Den tidigare tyska provinsen Westpreussens vapen.
Hansastaden Danzig heter numera Gdansk och är en av Polens viktigare städer.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Westpreussen? 6.Litteratur om Westpreussen och Danzig
2.Vad menar vi med Westpreussen? 7.Arkiv för Westpreussenforskaren
3.Kyrkböckerna i Westpreussen och Danzig 8.Hjälp till dig som forskar
4.Gå med i någon tysk förening! 9.Uppdragsforskning
5.Några forskningsexempel

1. Vad krävs innan du börjar forska i Westpreussen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Westpreussen och Danzig behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Westpreussen?

Karta över Westpreussen 1878 - 1920

Västra Preussen, en gång säte för Tyska Orden, kom under 1400-talet att tillfalla kungariket Polen. Det kungliga Preussen (Westpreussen) omfattade Ermland och de tre vojvodskapen Marienburg (Malbork), Kulm (Chelmno) och Pommerellen. Staden Danzig förblev dock en fri Hansastad, men ställde sig vissa tider under kungariket Polens beskydd. Vid Polens första delning 1772 annekterade Fredrich II Westpreussen sånär som på fristaden Danzig och förenade det med det gamla hertigdömet Preussen, som då fick namnet Ostpreussen. Senare införlivades områdena runt Danzig och Thorn samt ytterligare stora polska områden. Befolkningen i Westpreussen och Danzig bestod till huvuddelen av etniska tyskar sedan flera hundra år tillbaka. Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade staterna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter första världskriget kom Westpreussen att i huvudsak tillfallda det återfödda Polen. Området blev krigsskådeplats under andra världskriget och efter detta genomfördes en etnisk rensning.

Stockholms främsta handelspartner under många hundra år var Lübeck och Hansan. Så småningom kom Hansestaden Danzig att bli den näst största partnern samtidigt som holländarna utmanade Lübeckarna i Östersjön. I den polsk-tyska historien har Danzig i modern tid och fram till våra dagar varit viktig. De fria Hansestäderna var sällan inblandade i de krig, som härjade längs Östersjöns sydkust och det gäller också Danzig. Danzig heter numera som polsk stad Gdansk.

Efter andra världskriget ligger hela Westpreussen i Polen. Namnen ändrades också på de orter, som tillfördes Polen. För släktforskaren kan då en översättningstabell mellan tyska och polska ortsnamn vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Kartan ovan visar Westpreussen under åren 1878 - 1920. Genom att klicka på kartan får du i ett nytt fönster en förstoring, som också visar Kreisindelningen. Befolkningen bestod 1890 av 51% katoliker och 47% protestanter.

3. Kyrkböckerna i Westpreussen och Danzig.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate i Westpreussen är till viss del filmade av mormonerna. Du kan söka efter transkriberade utdrag ur filmerna hos FamilySearch på nätet.

I nedanstående tabell visas innehållet i kyrkböckerna över Danzigs evangeliska församlingar. Dessa finns i Staatsarchiv Danzig (Gdansk).

FörsamlingDopVigselBegravning
St. Barbara 1573-17571567-1776-
St. Bartholomeus1577-1852??
Heilig Leichnam1632-1874 finns (?)finns (?)
Heilig Geist1840-19421852-19431849-1944
St.Elisabeth 1622-17301622-1730till 1730
St Johannis1793-1814
1826-1873
1821-1839-
St. Katharinen1573-1806
1832-1848
1850-1852
1854-1861
1864-1867
1872-1904
1832-18581815-1875
1877-1888
1899-1926
St Trinitatis
 (inkl. St Annen)
1651-1771
1809-1885
1813-18141562-1783
St Salvador1635-17761711-17761809-1814
St.Marien 1580-1778-1658-1754
Aller Gott.Engel1648-17631648-1710-
St.Peter u. Paul1642-17501750-1876-

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningarna för Westpreussen är:

Har du för avsikt att ta din forskning i Westpreussen-Danzig på allvar, råder vi dig att bli medlem i någon av föreningarna. AGoFF är bäst för den som själv är uppkopplad mot Internet. Dyrt är det, men det lönar sig.

5. Några forskningsexempel.

G-gruppens Hans Krüger och Jürgen Weigle har var och en haft framgång i forskningen om anorna från Danzig. Läs om deras erfarenheter av Danzigforskning!

Forskning om mennoniterna och deras arbete med bland annat invallningar mot Östersjön i Danzigområdet har gjorts av Jürgen Weigle. Mennoniterna är en religiös grupp, som ursprungligen kom från Holland.

6. Litteratur om Westpreussen och Danzig

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CD-ROM direkt på nätet.

Lämplig litteratur kan du också söka på Libris.

Två värdefulla böcker för forskaren på Danzig är

7. Arkiv för Westpreussenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Westpreussen och Danzig är i huvudsak följande:

Studera också gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Sålunda måste man söka i polska arkiv. Idag finns det bra kommunikationer mellan Sverige och Polen. Det är enkelt att ta sig över med bil om man vill studera Westpreussen och Danzig. Miljontals tyskar fördrevs från Westpreussen och Danzig 1945, men det finns ännu en tysk minoritet i området. Tyska är också de språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska men i stor utsträckning också latin, som alla gamla handlingar är skrivna på.

Nedan finner du uppgifter om beståndsöversikter och adresser till de viktigaste polska arkiven.

Beståndsöversikter för olika polska statsarkiv:

Archiwa Panstwowe w Polsce : przewodnik po zasobach / Oprac. zbiorowe

Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych/
Wydawnictwo DiG, 1998, 539 pp.;index, pp. 537-539.
ISBN 83-86643-17-X und 83-7181-029-6. OBS: endast på polska.

"Staatsarchiv Danzig - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945", utgiven (2000) av Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte. ISBN 3-486-56503-6.

8. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

I Quassowski kartoteket finns omkring 350.000 personuppgifter från i huvusak Ost- och Westpreussen. Kartoteket har byggts upp under 50 år av ett flertal privata forskare. Tidigare fanns det på Internet, men är nu endast tillgängligt i bokform, som kan beställas från VFFOW - Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.

En intressant folkgrupp i Preussen av framför allt holländsk härkomst var intill andra världskriget mennoniterna (anabaptister); en ambitiös webbplats finns under namnet Prussian Mennonites Genealogical Resources.

9 Uppdragsforskning.

Om du av någon anledning inte vill bli medlem i någon tysk förening och inte heller vill resa till Tyskland för att besöka de lokala arkiven och regionala församlingarna kan du vända dig till Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e. V., medlem nr 82 i DAGV. De är drygt tjugo professionella forskare. Dessa förbinder sig att alltid lämna konkreta källhänvisningar i sina rapporter. Deras hemsida är på tyska, engelska och franska. Du kan således tillskriva dem på engelska om tyskan känns obekväm.


Copyright © G-gruppen