Vägvisare för Pommernforskare


Pommern vid Östersjön har haft stor betydelse för Sverige. Delar av provinsen Pommern var svenskt territorium i 166 år
Stettin har varit huvudstad i Pommern. Staden är numera polsk och heter Szczecin

Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Pommern? 6.Litteratur som kan rekommenderas.
2.Vad menar vi med Pommern? 7.Nyttiga hemsidor från tyska forskare på Pommern.
3.Lär om Pommern och arkiven. 8.Arkiv för Pommernforskaren.
4.Gå med i någon tysk förening. 9.Hjälp till dig som forskar.
5.Några forskningsexempel. 10.Uppdragsforskning.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Pommern?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens Vägvisare för tysk släktforskning. Visserligen behandlas samma uppgifter både på Pommernsidan och på den generella tyska sidan, men pommerskt material på den tyska sidan tas fram endast som exempel, medan anvisningar och redogörelser av allmän slag redovisas bara ofullständigt här på Pommernsidan.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

Speciellt för dig som Pommernforskare finns mycket att hämta hos flera myndigheter i Sverige. Den kände Pommernforskaren Klaus-Dieter Kreplin har på sin webbsida ett särskilt avsnitt som visar Pommernmaterial, som finns på arkiv i Sverige.

2. Vad menar vi med Pommern?

Karta över Pommern från 1938

Vi avser i det följande den tidigare helt tyska provinsen Pommern inom 1938 års gränser och som bestod av Vorpommern (väster om Oder) och Hinterpommern (öster om Oder). Staden Stettin var då provinsens centralort. Kartan till höger är från 1938. Klicka på bilden, så får Du i ett nytt fönster en mer detaljerad bild av Pommern!

I westfaliska freden 1648 fick Sverige Vorpommern, Stettin, östra Oderstranden samt öarna Rügen, Usedom och Wollin. Det området är gult på kartan till höger. I detta "Svenska Pommern" var Stettin huvudort fram till 1720. Då avträddes staden till Preussen. Stralsund var sedan huvudort till 1814 (freden i Kiel), då Sverige fick avstå alla sina tyska besittningar.

Svenskheten i Pommern speglas i de "Trauregister", vigselböcker för Pommern, som Franz Schubert i mer än tio år arbetat med, och som nu finns tryckta. Här finns t ex anmärkningsvärt många Pettersohn och Petersen bland dem som vigts i Stettin under 1600-talet. Sök på Libris efter "Författare: Franz Schubert". När du finner seriens namn, så klicka på namnet, så får du se hela serien.

Efter andra världskriget delades Pommern mellan Tyskland och Polen. Därmed ändrades namnen på de orter, som tillfördes Polen. Då kan en översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

3. Lär om Pommern och arkiven.

På nätet rekommenderar vi varmt Gunthard Stübs omfattande webbplats "Hinterpommern", som innehåller mycket information om Pommern. Hans släktforskarsida är den bästa beskrivning och den mest omfattande länkhänvisning för den som forskar på Pommern. Du kan även söka bibliografier över pommersk litteratur. Beståndsöversikten över kyrkböcker från den Evangeliska kyrkan i Pommern är en självklar läsning för Pommernforskaren. Handlingarna finns på Landeskirchlichen Archiv i Greifswald. Om du vill skriva brev, finns adresserna till församlingarna i Vorpommern.

Sök också på Franz Schubert och hans Trauregister. På Riksarkivet och Hintzebiblioteket finns en del Pommernlitteratur att tillgå. All litteratur som behandlar den svenska tiden i Pommern finns i allmänhet på KB, som har uppdrag att bevaka litteratur från svenska historiska områden.

Universitetet i Greifwald har tagit fram ett digitalt sökbar beståndsförteckning.

Det centrala namnregistret för AOFF (Archiv Ostdeutscher Familienforscher) finns nu sökbart på nätet. Det kan vara ett mycket bra hjälpmedel om du forskar på Pommern och främst Hinterpommern.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Pommerscher Greif är den förening, som helt koncentrerar sig på Pommern. I föreningens styrelse ingår G-gruppens ordförande Gustaf von Gertten. På föreningens diskussionslista deltar många duktiga Pommernforskare. För att delta på listan fordras medlemskap i föreningen (€ 30 för år 2002). Föreningen ger också ut tidskriften Sedina-archiv, Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns (€ 20 per år, ingår i medlemsavgiften). Redaktör är Elmar Bruhn i Hamburg.

För Pommernforskaren kan det också vara intressant med medlemskap i AGoFF, Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher. Föreningen ger ut två tidningar av hög klass och har också en egen diskussionsgrupp på Internet med hög kvalitet. Medlemsavgiften för är € 50 för utländska medlemmar, alltså omkring 450 kronor om året. (Medlemmar som bor i Tyskland betalar € 43.) AGoFF har ett arkiv, som består av mer än "200 000 Karteikarten und 130 Ordnern". Det är således ett mycket stort arkiv.

Om dina anor främst finns i Vorpommern är kanske Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF) en lämpligare förening än AGoFF.

5. Några forskningsexempel.

Genom G-gruppens egen diskussionslista har många forskare från Norden fått goda kontakter med tyska forskare, som finns nära arkiven. Det finns ett flertal exempel på framgång från medlemmarnas egen Pommernforskning.

6. Litteratur som kan rekommenderas.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet. Vill du ta kontakt med förlaget är adressen:

Degener Verlag & Co.
Postfach 1360
91403 Neustadt, Tyskland
Telefon: 0049-9161-886039, fax: 0049-9161-1378

Libris kan också ge dig uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan ha nytta av i ditt forskningsarbete.

7. Nyttiga hemsidor från tyska forskare på Pommern.

Sedan december 1999 har G-gruppen besökts av Klaus-Dieter Kreplin, som har en omfattande forskning i Pommern men även i Westpreussen. Vid besöken studerades pommerska arkivalierna från den svenska tiden på Riksarkivet och Krigsarkivet.

Det har funnits ett flertal historiska adressböcker från några orter i Pommern, som lagts ut som sökbara databaser på internet. Även på Pommerndatenbank kan man studera adressböcker från Pommern.

Nu finns också ett stort antal församlingars kyrkböckar digitaliserade och tillgängliga på internet.

Historiska kartor över Pommern hittar du på Krigsarkivet men du får mycket hjälp också av denna webbadress.

Karin Schöpke kan hjälpa dig genom att söka i sitt bibliotek. Men du måste följa hennes spelregler. Rekommenderas varmt. En hemsida med många Pommernlänkar och hemsidan, som görs av Margret Ott över Schlawe är också mycket användbara. Ytterligare ett par tyska forskare: Uwe Christian Parpart med egen hemsida som berör Pommern och Dieter Schimmelpfennig som förutom sin egen hemsida också har en som behandlar Kreis Belgard-Schivelbein i Pommern. Ytterligare en forskare som gjort en bra genealogisk hemsida: Heino Kebschull. Ett par andra webbsidor som behandlar Kreis Cammin och Kreis Rummelsburg finns också. Pommersche Leute in aller Welt har en hemsida, som kan vara till nytta i forskningen, eftersom den innehåller en hel del namn och länkar.

8. Arkiv för Pommernforskaren.

Som tidigare nämnts har mormonerna gjort stora insatser för att filma tyska kyrkböcker. Till det kan läggas, att mormonerna inte fått filma allt de velat i Pommern. Det gör, att du måste ta reda på om det du söker är filmat och vem som har kyrkoböckerna i original, i duplikat eller i form av mikrokort. G-gruppen ger dig här arkiven med Pommernmaterial, så att du kan skriva till dem eller besöka dem.

Vi har också försökt att ge anvisningar om vad du kan finna i de olika arkiven. Förberedelser inför arkivbesöken genom studium av föreslagen litteratur, historia och geografi är av största vikt för att du skall hitta rätt: Det gör att du vet att Anklams skråhandlingar för bagare och mjölnare finns på Landsarkivet i Greifswald och inte i Stettin. Och att Gollnows smeder och möbelsnickare har sin historia bäst skildrad i just Staatsarchiv i Stettin. Särskilt svårt är det att ta reda på var du kan få tag på kyrkböckerna, men också duplikaten och mikrokorten. Vi ska inte ge oss på något som helst försök att reda ut det. Däremot några exempel senare i texterna.

Landesarchiv Greifswald

I Landesarchiv Greifswald finns under Rep. (Repotorium) nr 6 Schwedisches Archiv för tiden 1637- 1720, alltså från svenska regeringstiden i Stettin. För Stralsundperioden 1720-1815 finns Ämtersachen, Kirchenmatrikeln, Hufenmatrikeln och Innungsangelegenheiten. Amt och Kirche förstår vi. Hufen handlar om "mantal" och Innung om skrå.

Under Rep 29 döljer sig Wismarer Tribunal, den högsta juridiska instansen under den svenska tiden i Pommern och Mecklenburg - intressant för en släktforskare.

Under 38 b finns depositioner från en del städer av svenskt intresse som Anklam, Gollnow, Usedom och Wolgast. Familje- och godsarkiv finns under 38 d.

Under Rep 40 förekommer ett antal betydande genealogiska samlingar och under Rep. 42 Nachlässe, som betyder kvarlåtenskap, arv. Vad som finns i praktiken måste man kontrollera själv.

Under Rep. 77 finns Amsgerichte för t ex Anklam, Barth och Demmin. Till detta hör en del "Kirchenbuchduplikate und Testamenten".

Adress: Landesarchiv Greifswald
Martin Andersson-Nexö-Platz, D 17489 Greifswald
Tel 0049 (0)3834 5953 0 Fax 0049 (0)3834 5953 63

Litteratur:
Uwe Rodig: Bevölkerungsgeschichtlichen Quellen im Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald. Vorträge zur meckelnburgischen Familienforschung

Uwe Rodig: Verzeichnis der pommerschen Kirchenbücher im Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald. Edition Temmen. Serie: Quellen und Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns. Hrsg Å Röpcke, M Schöbel,
Bd 1 ISBN 3-86108-707-3

Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA)

Detta arkiv kan man kontakta via e-post och få svar direkt. De debiterar ibland bara för 15 minuters arbete (källa Hans Krüger, G-gruppen). Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet. Det är också lämpligt, att man själv har kontrollerat, om just den sökta kyrkboken finns. Och om den nu finns på arkivet, kontrollera om namnregister i alfabetisk ordning existerar. Det påverkar nämligen det pris man får betala för sina uppgifter.

Adress: Evangelisches Zentralarchiv Berlin
Bethaniendamm 29
D-10997 Berlin
Tel 0049 (0)30 22 50 45 0

Geheimes Staatsarchiv Preuss. Kulturbesitz (GStA)

År 1874 slog man samman Geheime Ministerialarchiv med Geheimen Staats- und Kabinettarchiv. Så uppstod ett centralarkiv för den preussiska statsförvaltningen. 1950 överfördes delar av arkivet till Deutschen Zentralarchiv. Efter bildandet av Stiftung Preussicher Kulturbesitz 1961 fick Geheimes sitt nuvarande namn.

Exempel på bestånd: Redan Gustav Vasa hade omfattande brevväxling med Königsberg och Ostpreussen och här kan således brev från den svenske kungen återfinnas. (XX HA HDA F, Ostpreuss. Fol)
Rep. 30 har 105 löpmeter Pommern, (1406-1808)
Rep. 30b har 6 löpm Vorpommern (1406-1808)
Rep 12 gäller pommerska Bestallungs- und Behördensachen, Ämter- und Ämterverpachtungssachen, Städtesachen mm för perioden 1522-1812
Rep 25 avser Fabrikendepartement 1717-1809
HA XI utgörs av kartor och intressant kan vara att gå igenom Katasterkarten för bl a Kreis Anklam 1863-1942 eller för Franzurg-Barth 1861-1942

Adress: Geheimes Staatsarchiv Preuss. Kulturbesitz
Archivstrasse 12-14, D 14195 Berlin-Dahlem
(U-Bhf Dahlem-Dorf oder Podbielskiallee)
Tel 0049 (0)30 83901 - 100
Fax 0049 (0)30 83901 - 180

I samma byggnad som Geheimes Staatsarchiv finns
Verein HEROLD
Föreningen är Tysklands äldsta och största släktforskarförening. Den har bara öppet på tisdagar
Adress: Archivstrasse 11 (Eingang Souterrain), D 141 95 Berlin-Dalhem
Tel 0049 (0)30 83901 100

Standesamt 1 von Berlin
Här måste man bevisa sina anor innan de lämnar ut Personenstandsunterlagen. Skriv och bevisa! (Obs gäller för perioden efter 1874)
Adress: Rückerstrasse 9, 10119 Berlin
Linje U2 till Rosa Luxemburg Platz (nära Alexanderplatz) eller linje U8 till Weinmesterstrasse.

Landeskirchlichen Archiv PEK i Greifswald
De originalkyrkoböcker som finns här, är filmade av mormonerna. I förteckningen som utgivits i bokform kan man söka församling i alfabetisk ordning. En beståndsöversikt över kyrkböcker från den Evangeliska kyrkan i Pommern kan vara till stor hjälp i din forskning.

Detta arkiv skall inte förväxlas med Landesarkiv i Greifswald. Det går att sända e-post till Ulrike Reinfeldt, som förestår arkivet.

Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächten Angehörigen von Gefallenen der deutschen Wehrmacht
Adress: Eichborndamm 179, 134 03 Berlin-Reinickendorf
(i nordvästra Berlin) U8 Rahthaus Reinickendorf är nog närmast.
Tel 0049 (0)30 41 904 - 0 Fax 0049 (0)30 42 904 - 100

Institut für angewandte Geodäsie
Aussenstelle Berlin
Adress: Stauffenbergstr. 12, 107 85 Berlin
Ligger söder om Tiergarten i Verwaltungsgebäude.
Tel 0049 (0)30 2611156/57 Fax 0049 (0)30 2629499

Studera gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

9. Hjälp till dig som forskar.

Pommerndatenbank
Utnyttja Pommerndatenbank, där du kan söka på personnamn , ortsnamn, församlingsnamn och gator i Pommern.

Diskussionslistan Pommern-Sverige
Det finns numera på Internet en diskussionslista, som enbart behandlar migrationen mellan Pommern och Sverige. Enklast anmäler du dig till pommern-sverige-l-subscribe@ecircle.de, deltar i debatten och ställer de frågor du har.

Goethe-Institut
G-gruppen har haft stor hjälp av Goetheinstitutet i Stockholm. Goetheinstitutet är tyska statens kulturinstitut och finns på Bryggargatan 12A i Stockholm, telefon 08/459 12 00.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med intressant material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Ostsee-Akademie, Travemünde
En betydelsefull institution i den tyska efterkrigshistorien. 18 miljoner tyskar fördrevs från sina hem efter nederlaget 1945. En halv miljon tyskar finns i Polen.

Satsningen på Landsmannschaften, t ex Pommesche Landsmannschaften, gjordes för att ge flyktingarna en hemkänsla och en samhörighet med den hembygd den lämnat. Så har t ex föreningar bildats för varenda krets i Hinterpommern med adresser i dagens Tyskland. Samma förhållande gäller släktforskningen i Hinterpommern. (se våra Pommern-länkar)

Schleswig-Holstein ställde upp med Patenschaft för Pommern och därmed kom den stora anläggningen Pommern-Zentrum till. Nästa positiva steg blev att grunda Ostsee-Akademie som arbetar med ett Östersjöperspektiv inom Europa. Årligen genomförs där en stor mängd seminarier med inbjudna från Östersjöländerna. I januari 1999 genomfördes "Seminar zur Familienforschung - Schwerpunkt Pommern" med 90 tyska deltagare och en från vardera Sverige och Danmark.

Adress: Ostsee-Akademie, Europaweg 3, D 23 570 Lübeck
Tel 0049 4502 803 203
Fax 0049 4502 803 200

10. Uppdragsforskning.

G-gruppen har kontakt med ett antal forskare som hjälper mot ersättning. T ex för arkiven i Greifswald, Danzig och Schwerin. Vi lämnar ut namn, men begär i gengäld rapport om resultaten. Vi meddelar samtidigt de aktuella personerna i Nordtyskland, att vi gör reklam för dem, men att vi följer upp att kunden blir nöjd. Vi kommer bara att rekommendera personer, som vi själv genom kontakter fått trovärdiga tips om och i vissa fall också träffat.

Det kan rent ekonomiskt löna sig att ta den här hjälpen. Men givetvis skall man själv också göra besök i de arkiv, där man vet att det finns något att hämta, som berör ens forskning.

På internet finns också ett antal diskussionsgrupper, som behandlar hela Pommern men också enskilda distrikt i Pommern. Där kan du få kontakt med lokala forskare, som kan komma med råd och hjälpa dig i din Pommernforskning. Du kan också söka kontakt med forskare som forskar på olika familjenamn.


Uppdaterad 2011-09-15. Copyright © Lars Craemer.