Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
17 mars

Rapport från G-gruppens årsmöte 2002

Den 18 februari höll Föreningen G-gruppen sitt årsmöte på Goethe-Institutet. Styrelsen lade fram sin verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen för de kommande två åren. Ambitionen är hög inför de kommande åren. Ändå kommer årsavgiften att hållas så låg som 50 kronor. Medlemmar boende utanför Sverige kommer att vara befriade från avgiften. Däremot kommer deltagande på föreningens diskussionslista att kräva medlemskap i föreningen, som tidigare meddelats.

Till de stadgeenliga punkterna på dagordningen hörde också val av styrelse och övriga funktionärer i föreningen.

Som avslutning på årsmötet höll Jürgen Weigle ett uppskattat föredrag Om Mennoniterna. Du kan ta del av föredraget genom att klicka här!

Mötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt här på webben.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.