Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
15 aprilProtokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 18 februari 2002 är utskrivet och justerat. Det finns nu att läsa på webben. Några av de ärenden, som behandlades på mötet finns också tillgängliga:Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.