Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2003 hos G-gruppen:
6 mars

Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 20 februari 2003 är utskrivet och justerat. Det finns nu att läsa på webben. Några av de ärenden, som behandlades på mötet finns också tillgängliga:Copyright © 2001,2002,2003 Lars Craemer.