Vägvisare för forskare på Brandenburg och Berlin


Den tidigare tyska provinsen Brandenburgs vapen.
Berlin var huvudstad i provinsen Brandenburg, innan staden blev rikshuvudstad. Berlins moderna vapen.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Brandenburg? 5.Litteratur och bibliotek om Brandenburg.
2.Vad menar vi med Brandenburg? 6.Arkiv för Brandenburgforskaren.
3.Kyrkböckerna i Brandenburg. 7.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening!

1. Vad krävs innan du börjar forska i Brandenburg?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I artikeln över Brandenburg behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Brandenburg?

Karta över Brandenburg 1920

Brandenburg var kurfurstendöme sedan 1356. Vid reformationen 1539 blev Brandenburg lutherskt. Under trettioåriga kriget förde Brandenburg en vacklande utrikespolitik. Under viss tid samarbetade man med Sverige. Gustav II Adolfs gemål Maria Eleonora var prinsessa av Brandenburg. Vid westfaliska freden 1648 tillfördes bland annat östra, s.k. "bakre" Pommern. Därefter var Brandenburg att betrakta som en stormakt i Europa. Adelns makt ökade och livegenskapen blev allt vanligare. År 1660 hade kurfursten också blivit suverän härskare över Ostpreussen och 1701 utropade sig kurfursten till kung av Preussen med Berlin som rikets huvudstad. Brandenburg utgjorde tillsammans med Ostpreussen kungariket Preussen, som efter 1871 blev stommen i kejsardömet Tyskland.

Berlin grundades 1237 och blev 1451 kurfurstendömets huvudstad. Staden har alltid utgjort en viktig handelsplats, men fick ett kraftigt uppsving under senare delen av 1600-talet i samband med att ett stort antal hugenotter invandrade från Frankrike. Berlin var under åren 1806-08 ockuperad av Napoleon, men efter befrielsen kom en oavbruten expansion av staden, som kom att sträckta sig till andra världkrigets slut.

Potsdamöverenskommelsen 1945 innebar, att Brandenburg öster om floderna Oder-Neisse-linjen tillföll Polen. Större delen av den tyska befolkningen fördrevs därifrån under svåra förhållanden. Området befolkades därefter av polacker, som fördrivits från de områden i öster, som Polen tvingades avträda till Sovjetunionen. Namnen ändrades på de orter, som tillfördes Polen. En översättning mellan tyska och polska ortsnamn kan vara till nytta, om du vill söka i polska arkiv och på moderna kartor.

Kartan ovan visar Brandenburg under mellankrigsperioden 1920-1938. Det som visas i gult är delstaten Brandenburg i dagens Tyskland, medan det röda området tillhör Polen. Den polska delen av det gamla Brandenburg utgörs av vojvodskapet Zielona Córa och av den södra delen av vojvodskapet Szczecin. Genom att klicka på kartan får du en förstoring i ett nytt fönster, som visar Kreisindelningen.

3. Kyrkböckerna i Brandenburg.

Kyrkböckerna i form av Kirchenbuchduplikate från slutet av 1700-talet över Brandenburg är till stor del filmade av mormonerna. Du kan söka efter transkriberade utdrag ur filmerna hos FamilySearch på nätet. Mormonerna har dock inte filmat allt. De äldre böckerna (före 1790) men även kyrkböcker från senare datum är endast tillgängliga ute i de enskilda församlingarna.

I övrigt hänvisar vi till allmänna vägvisare för forskare på Tyskland.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningen för Brandenburg är Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e.V. (AMF). Även Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher (AGoFF) är också viktig framför allt om du forskar i dagens Polen. Har du för avsikt att ta din forskning i Brandenburg på allvar, råder vi dig att bli medlem i åtminstone en av föreningarna. Det kan verka dyrt, men det lönar sig.

5. Litteratur och bibliotek om Brandenburg.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

6. Arkiv för Brandenburgforskaren.

 • Evangelisches Zentralarchiv
  Bethaniendamm 29
  D-10997 Berlin
  Dokument främst från evangeliska församlingar i tidigare tyska områden. Det är klokt att ha läst igenom beståndsöversikten, innan man kontaktar arkivet.

 • Zentralstelle fur Genealogie - Abteilung des Sächsischen Staatsarchives
  Schongauer Strasse 1
  D-04329 Leipzig

 • Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam - Avdelning I, II och III
  Adress: Postfach 600449
  D-14404 Potsdam
  Besöksadress: An der Orangerie 3
  Telefon: 0049/331-5674-0 Fax: 0049/331-5674-112. Förhandsanmälan per telefon: Anknytning 123
  Beståndöversikt:
  Brandenburgische Landeshauptarchiv förvarar för närvarande omkring 40 000 hyllmeter arkivalier. De enskilda avdelningarna har främst följande arkivalier:
  Avdelning I: Regionala och lokala myndigheter och institutioner från Kurmark, Neumark och Niederlausitz (1100-talet till 1815)
  Avdelning II: Centrala och lokala myndigheter och institutioner från den preussiska provinsen Bandenburg samt regionala och lokala myndigheter och institutioner från Tyska rikes förvaltning av provinsen (1815 - 1945).
  Avdelning III: Cenrala, regionala och lokala myndigheter och institutioner från delstaten Brandenburg (1945-1952).
  Litteratur:
  Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam, Bde. I-II, Weimar 1964/67
  Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg, Bde. I-V, Weimar 1970 ff.
  Historisches Ortslexikon für Brandenburg, Bde. I-XI, Weimar 1962 ff.

 • Zentrales Grundbucharchiv - Avdelning III och IV
  Adress: Postfach 600449
  D-14404 Potsdam
  Besöksadress: Zum Windmühlenberg
  D-14469 Potsdam-Bornim
  Telefon: 0049/331-504857
  Förhandsanmälan per telefon krävs.

 • Brandenburgischen Landeshauptarchivs i Lübben - Filial till avdelning I
  Gerichtsstraße 4
  D-15907 Lübben
  Telefon och fax: 0049/3546-3160

 • Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
  Archivstrasse 12-14
  D-14195 Berlin
  Bestånd:
  3 800 hyllmeter med arkivalier från den preussiska centralförvaltningen och förvaltningen av de tidigare provinserna Ostpreussen, Westpreussen och Posen.
  Litteratur:
  Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, vol. 1 (Köln/Berlin: Grote, c1966), pp. 13-76. FHL Book 943 A5gs.

 • Domstiftsarchiv und -bibliothek Brandenburg - Havel
  Adress: Burghof 1
  D-14776 Brandenburg
  Foskarsalens besöksadress: Domlinden 25
  Telefon: 0049/3381-200325
  Beståndsöversikt:
  Arkivet innehåller arkivalier från Brandenburg i form av gamla kyrkböcker och andra kyrkliga dokument från tiden före 1898.
  Besöksanmälan bör görs. Man besvarar inga skriftliga förfrågningar.

 • Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
  Konsistorium, Archivreferat
  Adress: Postfach 610
  D-10128 Berlin
  Besöksadress: Bachstrasse 1
  D-10555 Berlin
  Telefon: 0049/30-27802-122 eller 123
  Arkivet innehåller 1 800 hyllmeter arkivalier.
  Evangeliska kyrkan Berlin-Brandenburg har givit ut ett häfte: "Nr. 23/Archivbericht", som är en kortfattad översikt från juni 1977 "Kirchenarchive und Kirchenbücher". Ur denna skrift kan man se vilka församlingar och vilka årgångar av kyrkböckerna, som arkiveras hos domkapitlet i Brandenburgs stift och vilka som kan finnas ute hos de enskilda församlingarna. Denna skrift kunde köpas på domkyrkoarkivet för 3 DM.

Studera gärna G-gruppens egen arkivsida! Där kan du få ytterligare hänvisningar.

Vissa forskare måste även söka i polska arkiv. Tyska är också det språk, som rekommenderas för den som tar kontakt, men det händer att dagens polacker hellre väljer engelska. Det är trots allt tyska, som alla gamla handlingar är skrivna på. Beståndsförteckningarna efter 1945 är dock på polska. Polska statens officiella hemsida över arkiv i Polen kan därför vara värda studium. För att forska på ett polskt arkiv behöver du inte längre (juli 2000) ha ett godkännande från Warschawa.

Skriv på G-gruppens diskussionslista och lägg ut dina frågor inklusive de data som du redan känner till.

7. Hjälp till dig som forskar.

Herderinstitutet
Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med gammalt material från dagens Polen. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

Speciellt för Berlinforskaren
Berlins adressböcker för åren 1799 till 1943 finns återigen gratis sökbara på Internet. Det är Berliner Zentral-und Landesbibliothek, som svarar för dessa. Här kan man finna Berlins invånare sorterade antingen på namn eller på adress. Där hittar man även stadsplaner, tidningsarkiv och annat.

Brandenburg-Datenbank
En databank med ett stort antal källor för forskning i Brandenburg/Berlin området.


Copyright © G-gruppen