Databasen "Över Östersjön"

Det hela började 2002 med att G-gruppen efter initiativ av Gustaf von Gertten anordnade ett seminarium på Stadsarkivet i Ystad kring temat Postbåten Ystad-Stralsund vilket efterhand ledde till att projektet Över Östersjön under hösten 2003 presenterades för styrelsen för G-gruppen. Gunnar Ståhl utsågs till projektledare. Hösten 2004 startade projektet och engagerade som mest 15 frivilliga medarbetare som arbetade med fotografering och registrering av de relevanta arkivalierna. Hösten 2006 utgav föreningen en CD över Resande mellan Ystad och Greifswald / Stettin / Rostock /Lübeck 1830-1860. CD:n omfattar cirka 1200 bilder av originalhandlingar som är sökbara efter namn, datum, yrke, utreseort, destination m.m. Sommaren 2010 avled Gunnar Ståhl och projektet tappade fart.

På våren 2012 beslutade styrelsen att återstarta projektet. Fotograferingen av nya dokument återupptogs och man har börjat att registrera dokument, som kommer att bli sökbara. Material kommer successivt att läggas ut på föreningens webbsidor. För närvarande ligger nästan 3500 dokument med över 60 000 namn på resenärer ute. Av dessa är 36 300 sökbara på G-gruppens Medlemssidor.

För att ge en uppfattning om hur den sökbara databasen kan användas finns en volym tillgänglig även för dem, som inte är medlemmar. Hur man kan gå tillväga för att sök efter namn, yrken och annat, finns en sökanvisning för PC och en sökanvisning för Mac.

Eftersom materialet är mycket omfattande behövs frivilla krafter,som kan vara behjälpliga med registrering av dokumenten. Vill du göra en insats ber vi dig kontakta projektgruppen på namnlista@g-gruppen.net, så ger vi dig ytterligare information. Utläggningen kommer att genomföras stegvis, dock alltid i hela volymer och ju mer hjälp vi kan få, desto snabbare kommer databasen att växa.

Du som är medlem skall givetvis besöka medlemssidorna för att få en bättre bild av möjligheterna med Databasen Över Östersjön.

Stockholm den 1 januari 2014
Styrelsen för Föreningen G-Gruppen.

Uppdaterad 2018-05-26. Copyright © G-gruppen