Saxat från "Aktuellt och Senaste nytt" år 2002 hos G-gruppen:
13 februari

Inför Föreningen G-gruppens årsmöte den 18 februari 2002

Föreningen G-gruppens styrelse och valberedning kommer på föreningens årsmöte den 18 februari i Goethe-Institutets samlingssal att framlägga handlingar för årsmötets ställningtagande och beslut. Då föreningens verksamhet bygger på kommunikation över Internet kommer inga handlingar att vara tillgängliga för medlemmarna på annat sätt än på föreningens webbsida.

De handlingar som medlemmarna ges möjlighet att ta del av är följande:
Du kan läsa genom att klicka på länken för önskat dokument.Copyright © 2001,2002 Lars Craemer.