Vägvisare för forskare på Ostpreussen


Den tidigare tyska provinsen Ostpreussens vapen.
Preussens gamla huvudstad Königsberg heter numera Kaliningrad och är en av Rysslands Östersjöstäder.


Innehåll:

1.Vad krävs innan du börjar forska i Ostpreussen? 6.Litteratur och bibliotek om Ostpreussen.
2.Vad menar vi med Ostpreussen? 7.Arkiv för Ostpreussenforskaren.
3.Kyrkböckerna i Ostpreussen. 8.Hjälp till dig som forskar.
4.Gå med i någon tysk förening!
5.Ett forskningsexempel.

1. Vad krävs innan du börjar forska i Ostpreussen?

Först och främst bör du ha gått igenom G-gruppens allmänna vägvisare för forskare på Tyskland. I denna artikel över Ostpreussen behandlas endast vissa för detta område specifika frågor. Anvisningar och redogörelser av allmänt slag redovisas bara i den allmänna vägvisaren. Du bör även studera G-gruppens Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig, eftersom det finns många gemensamma problem vid forskning på dessa båda tidigare tyska provinser.

En sak, som vi vill upprepa och kraftigt understryka, är att du bör ha forskat klart alla svenska fakta om dina tyska anor, innan du går in djupare i kontakt med tyska förening eller arkiv. Det kostar betydligt mer möda, tid och pengar att ta reda på uppgifter i Tyskland, än det tar, om du kan hitta dem i Sverige. Det gäller såväl bakgrundsfakta om dina anor som litteratursökning.

2. Vad menar vi med Ostpreussen?

Karta över Ostpreussen 1878 - 1920

Ostpreussen beboddes tidigt av den baltiska stammen pruzzerna, som bedrev bärnstenshandel med romarna. Området kristnades och förtyskades under 1200-talet av Tyska Orden. Där bildades under reformationen hertigdömet Preussen, som var i personalunion med Brandenburg. Huvudstad i Preussen var Königsberg. År 1701 antog kurfursten Fredrik III av Brandenburg titeln "Fredrik I, kung av Preussen". Vid Polens första delning 1772 fördes områdena väster om floden Wisla (Weichsel) till Preussen. Då fick det gamla Preussen namnet Ostpreussen.

Det ny området vid Östersjön blev Westpreussen. Efter Napoleons fall 1815 blev kungadömet Preussen synonymt med "Die Vereinigten Preussischen Staaten", som också innefattade staterna Schlesien, Brandenburg, Pommern och så långt västerut som Nordrhein-Westfahlen. Berlin blev då huvudstad. Efter 1871 utgjorde Preussen stommen i kejsardömet Tyskland. Alla tyska kungadömena upplöstes 1918. Efter andra världskriget delades Ostpreussen mellan Polen och Sovjetunionen. Gränsen drogs söder om Königsberg, som döptes om till Kaliningrad. Namnen ändrades också på de de flesta andra orter. En översättningstabell mellan de gamla tyska och de nya ortsnamnen kan då vara till stor nytta. Det gäller särskilt, om du vill söka i polska eller ryska arkiv och på moderna kartor.

Kartan visar Ostpreussen 1878 - 1920, där den gröna delen nu är litauiskt område, den blå ryskt och den röda polskt. Den västra, ljusare delen tillfördes Ostpreussen från Westpreussen 1920. En omfattande etnisk rensning genomfördes efter andra världskriget, då 97 % av den tyskspråkiga befolkningen flydde eller fördrevs. Genom att klicka på kartan får du fram en "Kreiskarta" i ett nytt fönster.

Ostpreussen indelades i "Kreise": Stadt- och Landkreis Allensein, Angerapp, Angerburg, Bartenstein, Braunsberg, Ebenrode, Elchniederung, Fischhausen, Gerdauen, Goldap, Gumbinnen, Heiligenbeil, Heilsberg, Stadt- och Landkreis Insterburg, Johannisburg, Stadt- och Landkreis Königsberg, Labiau, Lötzen, Lyck, Mohrungen, Niedenburg, Ortelsburg, Osterode, Preussisch Eylau, Preussisch Holland, Rastenburg, Rössel, Samland, Schlossberg, Sensburg, Tilsit, Tilsit-Ragnit, Treuburg och Wehlau.

3. Kyrkböckerna i Ostpreussen.

Kyrkböckerna i den nuvarande polska delen av det forna Ostpreussen är till stor del filmade av mormonerna. Personuppgifter från dessa filmer har registerats och finns numera digitalt att söka efter hos FamilySearch. Transkriberingarna har gjorts av frivilliga och namnen är inte alltid rättstavade. Posternas data varierar, men kan omfatta födelsedag och –ort, församling (dop), dödsdag, föräldrarnas namn. Med hjälp av dessa uppgifter kan man sedan fortsätta sökandet hos EZA Evangelisches Zentralarkiv i Berlin. Bestånden hos EZA omfattar cirka 6.000 kyrkböcker från före detta tyska församlingar inom den preussiska Landeskirche.

4. Gå med i någon tysk förening.

Som tidigare påpekats, kan det löna sig att gå med i en tysk släktforskarförening. Den största och viktigaste föreningarna för Ostpreussen är:

Har du för avsikt att ta din forskning i Ostpreussen på allvar, råder vi dig att bli medlem i någon av föreningarna. Dyrt är det, men det lönar sig.

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen kan också vara en bra kontakt i din forskning på Ostpreussen och Königsberg.

5. Ett forskningsexempel.

G-gruppens Hans Krüger har haft framgång i sin forskning om sina anor från Danzig. Läs om hans erfarenheter från Danzigforskning! Visserligen avser hans erfarenhet med EZA, Westpreussen, men den gäller i princip även för Ostpreussen.

6. Litteratur och bibliotek om Ostpreussen.

Verlag Degener är det ledande förlaget när det gäller tysk genealogisk litteratur. Numera kan man köpa både böcker och CDn direkt på nätet.

G-gruppens litteraturlista över tysk genealogisk litteratur rekommenderas. Med denna lista kanske du kan få uppslag på lämplig litteratur, som du sedan kan söka på Libris.

7. Arkiv för Ostpreussenforskaren.

De dokument som finns i tyska arkiv från Ostpreussen är i huvudsak följande:

Arkivalierna i de polska och ryska arkiven är tyvärr svårtillgängliga. För att forska i dessa arkiv bör man anlita uppdragsforskare som behärska polska respektive ryska. Förteckningarna över arkivens bestånd är i regel på dessa språk trots att arkivalierna är på tyska. .

8. Hjälp till dig som forskar.

Du kan vända dig till Herderinstitutets hemsida och få hänvisning med länkar till olika arkiv med ostpreussiskt material. Du kan också be om beståndsöversikter eller ställa frågor. Svaren är kostnadsfria, om inget annat anges.

I Quassowski kartoteket finns omkring 350.000 personuppgifter från i huvusak Ost- och Westpreussen. Kartoteket har byggts upp under 50 år av ett flertal privata forskare. Tidigare fanns det på Internet, men är nu endast tillgängligt i bokform eller som CD, som kan beställas från Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.

Sedan en tid har också en gammal adressbok från Neidenburg i Ostpreussen lagts ut som sökbar databas på internet.


Uppdaterad 2017-09-22. Copyright © Lars Craemer.