G-gruppens hemsida har givit släktforskare hjälp och stöd  sedan 20/3 1999

   


G-gruppen på Facebook           G-gruppen är medlem i tyska släktforskarförbundet - DAGV

Aktuellt och Senaste nytt


25 juni

Sommarhälsning

                    Vi önskar
     alla medlemmar och följare
         en fin sommar och tar
            nya tag till hösten

                   Styrelsen


27 mars

Nytt lösenord till medlemssidorna

Från och med den 26 mars gäller ett nytt lösenord till medlemssidorna. Medlemmar har erhållit det nya lösenordet via nyhetsmail.

Ej erhållit medlemsfakturan? Tag kontakt med kassören.

Ej medlem? Här finner du hur du begär medlemskap.


27 mars

ÖPPET HUS onsdagen den 3 april mellan kl. 19-20

G-gruppen kommer att avhålla ett "Öppet hus" onsdagen den 3 april mellan klockan 19-20 på Zoom. Medlemmar och icke medlemmar kan ställa frågor, dryfta föreningens verksamhet och annat med de närvarande deltagarna.

Länk till Zoom mötet

Om inte länken ovan fungerar vänligen klipp ut denna adress och lägg den i sökmotorfältet.

https://us02web.zoom.us/j/89874544489?pwd=NXlTV2UyWExlZDZ4dTBHcG1OZ3c3UT09

Du får gärna skicka in eventuella frågor innan för att ge styrelsen tid att svara på adress
styrelsen@g-gruppen.net

Ej familjär eller ovan med Zoom? Länk till information om Zoom.

Ej medlem? Här begär du medlemskap.


27 mars

ÖPPET HUS på tyska torsdagen den 11 april mellan kl. 19-20

G-gruppen kommer att hålla ett "Öppet hus" på tyska torsdagen den 11 april mellan klockan 19-20 på Zoom. Medlemmar och icke medlemmar är välkomna att ställa frågor, dryfta föreningens verksamhet och annat med de närvarande deltagarna.

Länk till Zoom mötet

Om inte länken ovan fungerar vänligen klipp ut nedanstående adress och lägg den i sökmotorfältet.

https://us02web.zoom.us/j/85718756352?pwd=bEh3c3pJSnRrZFRLTXM4NFAyUXg0dz09

Du får gärna skicka in eventuella frågor innan för att ge styrelsen tid att svara på adress
styrelsen@g-gruppen.net

Ej familjär eller ovan med Zoom? Länk till information om Zoom.

Ej medlem? Här begär du medlemskap.


18 mars

Handlingar inför årsmötet 2024

Följande handlingar inför årsmötet 2024 finns nu tillgängliga:

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024-2025
Balans- och resultaträkning 2023 samt Budget 2024 (endast för medlemmar)
Revisionsberättelse 2023 (endast för medlemmar)

Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda inför årsmötet.

Verksamhetsårets styrelseprotokoll finns att läsa på medlemssidorna.

Styrelsen förslår oförändrad medlemsavgift 125 kronor eller 14 Euro för 2025.


18 mars

Information om och kallelse till årsmötet 2024

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 20 april 2024. Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet.

Årsmötesomröstningen kommer att vara öppen för medlemmarna mellan den 3 och den 16 april 2024. Ytterligare information samt underlag kommer att läggas ut löpande på hemsidan.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning samt resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 13. Val av ordförande
 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av styrelseledamöter och ersättare samt ordningen för ersättarnas inträde i ordinaries ställe
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa
 17. Val av moderator tillika rösträknare för förhandsröstning. Mandattiden för denna moderator är tillsvidare.
 18. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
 19. Val av valberedning och dess sammankallande
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande

Styrelsen för Föreningen G-gruppen Genealogi över Östersjön

26 februari

ÖPPET HUS onsdagen den 28 februari mellan kl. 19-20

G-gruppen kommer att avhålla ett "Öppet hus" onsdagen den 28 februari mellan klockan 19-20 på Zoom. Tema g-gruppens e-postöista groups.io. Medlemmar och icke medlemmar kan ställa frågor, dryfta föreningens verksamhet och annat med de närvarande deltagarna.

Länk till Zoom mötet

Om inte länken ovan fungerar vänligen klipp ut denna adress och lägg den i sökmotorfältet.

https://us02web.zoom.us/j/85754710941?pwd=L21OYlI1TU83QUt5QnZHdDZmOHUyUT09

Du får gärna skicka in eventuella frågor innan för att ge styrelsen tid att svara på adress
styrelsen@g-gruppen.net

Ej familjär eller ovan med Zoom? Länk till information om Zoom.

Ej medlem? Här begär du medlemskap.


17 januari

G-gruppens årsmöte 2024

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 20 april 2024.

Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet.

Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 14 februari 2024.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 februari 2024 för att kunna behandlas på årsmötet.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 3 och till och med den 16 april 2024.

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.


15 december

G-gruppens styrelse önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År           En God Jul
                och
       ett Gott Nytt År

            tillönskas
        alla medlemmar
och följare av G-gruppen

           Styrelsen


16 oktober

Ny e-postlista!

Medlemmar skall ha möjlighet att hjälpa varandra med att ställa eller svara på släktforskarfrågor inom föreningens område.

Ni som har varit medlemmar länge hos oss i föreningen minns kanske den diskussionslista vi hade via Yahoo Groups. Precis innan pandemin blev ett faktum stängde Yahoo ner den 1 februari 2020.

G-gruppen startade då ett forum men det har inte blivit den aktivitet som vi hoppades på så nu gör vi ett nytt försök genom att ”nystarta” en diskussions-lista via företaget Groups.io. En lättanvänd e-postgrupptjänst.

Vi hoppas att detta blir väsentligen lättare att kommunicera jämfört med vårt nuvarande forum.

För mer information klicka ovan på rutan "G-gruppens email lista"

För att delta i e-postlistan krävs medlemskap och tillgång erhålles när medlemskapet bekräftas.

Ej medlem se här!

24 juli

Väl mött på släktforskardagarna i Östersund 26-27 augusti

G-gruppen kommer att deltaga vid årets släktforskardagar i Östersund. Liksom vid tidigare släktforskardagar kommer vi att samverka i en monter med en del tyska släktforskarföreningar.

Årets tema är Mittnorden - från kust och fjäll

Föreningen samverkar med följande föreningar på plats i Östersund:

DAGV - Det tyska släktforskarförbundet

AGT - Släktforskning i Thüringen

AGOFF - Släktforskning i östra delarna av nuvarande och dåvarande Tyskland

Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här

Kom gärna fram till oss om du ämnar närvara på dagarna vi, Hans-Dieter, tillsammans med våra tyska kollegor kommer att försöka hjälpa er med era frågor rörande era tyska eller andra Östersjöländers rötter.


Hans-Dieter samt våra tyska kollegor hälsar er välkomna till släktforskardagarna i Östersund den 26-27 augusti


11 juli

Väl mött på släktforskardagarna i Skövde 20-21 augusti

G-gruppen kommer att deltaga vid årets släktforskardagar i Skövde. Liksom vid tidigare släktforskardagar kommer vi att samverka i en monter med ett antal tyska släktforskarföreningar.

Årets tema är Skarborg från viking till soldat

Föreningen samverkar med följande föreningar på plats i Skövde:

DAGV - Det tyska släktforskarförbundet

AGT - Släktforskning i Thüringen

Pommerscher Greif - Släktforskning i Pommern

AGoFF - Släktforskning i östra delarna av nuvarande och dåvarande Tyskland

Lübecker Familienforscher - Släktforskning i Lübeck

Archion - Digitalt arkiv för forskning i tyska områden

VFFOW - Släktforskning i Ost- och Westpreußen

Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här

Kom gärna fram till oss om du ämnar närvara på dagarna vi, Björn och Hans-Dieter, tillsammans med våra tyska kollegor kommer att försöka hjälpa er med era frågor rörande era tyska eller andra Östersjöländers rötter.


Björn och Hans-Dieter samt våra tyska kollegor hälsar er välkomna till släktforskardagarna i Skövde den 20-21 augusti


11 juli

Släktforskardagarna i Tapfheim Tyskland - 72. Deutscher Genealogentag 2022

De tyska släktforskardagarna 2022 går av stapeln den 2-4 september i den sydtyska staden Tapfheim.

G-gruppens tyska styrelsemedlem Angela Häring och Hans-Dieter Grahl kommer att vara på plats för att presentera föreningen, söka kontakter för samarbete med andra föreningar och svara på besökares frågor runt G-gruppens verksamhetsområde.

Släktforskardagarnas hemsida med program och annan nyttig information finner du här.


Kommer du att besöka släktforskardagarna kom gärna fram och diskutera med oss som är på plats.


28 mars

G-gruppens årsmöte 2022

G-gruppen har avhållit den virtuella omröstningen och årsmötet 2022.

Stämman valde i enlighet med valbredningens förslag Jan-Åke Hager till ordförande samt omvaldes Katarina Möller och Hans-Dieter Grahl samt till förste ersättare valdes Angela Häring. Platsen som andre ersättare är vakant.

Stämman fastställde medlemsavgiften för år 2023 till oförändrade 125 kronor eller 14 euro.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Vidare godkände stämman styrelsens verksamhetsplan för åren 2022-2023.

Prokollet från årsmötet finns att läsa på medlemssidorna.


11 mars

Ny Estlandssvensk släktdatabas

Under december 2021 lanserade Estlandssvenskarnas kulturförening (SOV) en historisk databas för alla estlandssvenskar inklusive Revals svenska församling och de tidigare svenskspråkiga områdena på Dagö.

Menyer och instruktioner finns tillgängliga på svenska, estniska och engelska, men själva datainnehållet som orts- och personnamn visas i sina estlandssvenska namnformer. Databasen som fått namnet ”Våra Anor” är med sin geografiska täckning och sitt innehåll en helt unik dokumentation av det estlandssvenska kulturområdet och den första i sitt slag.

Systemet vars innehåll ständigt växer är strukturerat som ett modernt släktträd och innehåller redan idag upp mot 55 000 individer och över 5 000 foton. Information finns om deporterade, mobiliserade, rymlingar under 1800-talet, flykten till Sverige, gravar, bomärken, kartfunktioner och mycket mer.

Tillgång till databasen ingår i medlemskapet i SOV eller någon hembygdsförening knuten till estlandssvenskarna. För att få ett konto och inloggningsuppgifter fyller man i formuläret ”Ansökan till släktdatabasen Våra Anor” (EN: ”Genealogy database account Våra Anor”/ET: ”Meie Esivanemate kasutajakonto loomine”) på SOV:s hemsida Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska Odlingens Vänner (SOV). Det går även att kontakta SOV:s släktforskargrupp per epost med adressen anor@estlandssvenskarna.org.


16 januari

G-gruppens årsmöte 2022

Styrelsen för Föreningen G-gruppen kallar härmed till årsmöte den 27 mars 2022.

Årsmötet avhålles som ett virtuellt möte över internet.

Styrelsen ser gärna att förslag till styrelsekandidater lämnas till föreningens valberedning Ulla-Brita Sjöblom Pedersson dock senast den 15 februari 2022.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari 2022 för att kunna behandlas på årsmötet.

Årsmötesomröstningen planeras vara öppen för medlemmarna mellan den 4 och den 24 mars 2022.

Handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut löpande på hemsidan så snart dessa kan presenteras.


24 november

Ny bok "Släktforska i Tyskland"

Sveriges släktforskarförbund har i dagarna gett ut en ny bok "Släktforska i Tyskland". Boken ger en grundläggande vägledning om hur du hittar rätt i arkiven i Tyskland och tidigare områden tillsammans med en inblick i tysk historia.

Författarna till boken är erfarna tyska släktforskare samt en styrelsemedlem i G-gruppen.

Boken finns till försäljning hos Genealogiska föreningen www.genealogi.net under fliken Släktforskarbutiken eller på Rötter rotterbokhandeln.se under fliken Bokhandel.
Bibliotekstjänst har recenserat "Släktforska i Tyskland"

Recension
Många släktforskare upptäcker tyska anfäder i släktleden. Men hur man sedan släktforskar vidare i tyska källor är kunskap som inte alla besitter. Denna bok, utgiven av Sveriges släktforskarförbund, kommer att råda bot på detta. I Släktforska i Tyskland, som är ett unikt samarbete med det tyska släktforskarförbundet, får man bland annat kännedom om Hintzebiblioteket i Sundbyberg som är en ovärderlig källa till kunskap om tyskar som under århundradenas lopp invandrat till Sverige. Där finns också en mängd litteratur om släktforskning i Tyskland. I boken får man även reda på hur man bäst söker i Ancestrys och Familysearchs släktforskardatabaser när det gäller Tyskland. Läsare tipsas om tyska släktforskardatabaser och vilka uppgifter man kan få reda på i tyska kyrkböcker. Man får också veta hur man bäst forskar i tidigare tyska områden som till exempel före detta Ost- och Västpreussen. Det här är en pedagogisk och lättillgänglig bok för alla som är intresserade av att släktforska om sina tyska anfäder.

22 oktober

Webbutställning - Den glömda utvandringen

Föreningen Emiweb har på sin hemsida lagt in en utställning på nätet som beskriver arbetskraftsutvandringen till och från Danmark och norra Tyskland i slutet av 1800- början av 1900-talet.

Genom att klicka på bilden längst upp till vänster kan man följa historien rörande denna relativt okänd emigration.

Släktforskarföreningen i Blekinge har dessutom en omfattande databas över personer som arbetskraftsutvandrade från södra Sverige under denna tidsperiod.

Vidare finns en databas AKVZ rörande folkräkningar i Schleswig-Holstein där en stor del av de emigrerande sökte arbete och delvis stannade kvar.

G-gruppens vägledning om släktforskning i Schleswig-Holstein kan ge ytterligare information om hur man söker i detta område. Vägledningen finns i spalten till vänster.

3 september

Släktforskardagarna i Göteborg 11-12 september

G-gruppen deltar i de elektroniska släktforskardagarna i Göteborg med en egen monter. Vi har ett eget program med föreläsningar och "Öppet hus" under lördagen och söndagen.

Du finner föreningens program under denna länk. Ta chansen att lyssna på fördrag och även möjligheten att ställa frågor på föreningens "Öppet hus".

Progammet Zoom kommer att anvädas för att visa föreningens program och länken till programmet kommer att finnas på programsidan innan mötets öppnande.


Har du inte Zoom har du möjlighet att installera programmet gratis via denna länk.

4 maj

Zoom-föreläsning "Riksarkivet - en guldgruva"

Medlemmar har nu möjlighet att ta del av G-gruppens nyligen avhållna föredrag där Maria Mähler ger oss möjlighet att få en inblick i Riksarkivets arkiv, register och databaser.

Gå in på föreningens medlemssidor och klicka på länken "Filmade inslag" för att ta del av föredraget.

Ej medlem? Här finner du hur du begär medlemskap.


23 april

Zoom-föreläsning "Riksarkivet - en guldgruva"

Medlemmar har erhållit inbjudan till digital föreläsning i Föreningen G-gruppens regi.

Tisdagen den 4 maj kl. 18 ger Maria Mähler från Riksarkivet tips på hur du söker i den digitala forskarsalen bland arkiv, register och databaser.

Ej medlem? Här finner du hur du begär medlemskap.


20 december

Lars Craemer in memoriam

Styrelsen i föreningen G-gruppen har nåtts av att före detta styrelsemedlemmen och webredaktören Lars Craemer har gått bort.

Lars har under många år varit en medlem som lagt ner ett oerhört arbete i föreningens regi. Han tillhörde den grupp som startade föreningen G-gruppen och har varit den som startade föreningens hemsida och under många år förtjänstfullt drivit denna tills undertecknad för några år sedan tog över. Han har också lagt ner ett stort arbete i att ta fram en omfattande bok över släkten Craemer till gagn för familjen och andra släktforskare.

Vi lyser frid över hans minne och tänker på hans familj.

På styrelsens vägnar

Hans-Dieter Grahl
Webredaktör


28 oktober

Nyhetsbrev oktober

Oktobers nyhetsbrev har gått ut till våra medlemmar.

Innehåller: Tema Finland. Tips om hur du går till väga för att forska i finland.

Äldre nyhetsbrev finns att läsa i de öppna sidorna. Du finner breven här. Som medlem får du nyhetsbrevet i din brevlåda och dessutom tillgång till medlemssidorna med bl.a. Forum för utbyte av information och frågor, Passagerarlistor över Östersjön, Ordlistor från/till estniska-balttyska-svenska- polska-finska-tyska-finska, Filmade inslag, Bokanmälan och Brevställare på tyska och polska.

Vill du bli medlem och ta del av allt innehåll finns ansökningsinformation här.

7 mars

Workshop att släktforska i Tyskland och Polen


29 september

Släktforskning runt Östersjön - Sollentuna Släktforskare

G-gruppen håller ett föredrag hos Sollentuna släktforskare den 16 oktober kl. 19:00 - 20:00 på Amorinasalen, Sollentuna Bibliotek


29 september

Släktforskardagarna i Melle Tyskland den 5-7 oktober 2018

Släktforskardagarna i Tyskland närmar sig i rask takt.

Föreningen G-gruppen kommer att närvara vid de tyska släktforskardagarna i Melle. Huvudsyftet med närvaron är att förutom visa upp föreningens verksamhet, knyta kontakter med tyska släktforskarföreningar och presumtiva nya och nuvarande medlemmar.


22 augusti

In memoriam Jürgen Weigle (1930-2018)

G-gruppen långvarige nestor, Jürgen Weigle, har lämnas oss.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig i G-gruppens verksamhet. Jürgen var en genealogisk stöttepelare för föreningen samt bland alla som släktforskade i Östersjöområdet.

Genom sin härkomst, född 1930 i den fria staden Danzig, knöt han goda kontakter med många tyska släktforskare och släktforskarföreningar som möjliggjorde att han kunde hjälpa många som sökte en ana i Tyskland.

Han var gränslöst givmild med hjälp. Han hade en omvittnat stor kunskap på detta område, ett stort bibliotek samt allt han forskat på noggrant dokumenterat och samlat i pärmar.

Jürgen var både ordförande och styrelsemedlem i G-gruppen under många år. Första året han var invald som styrelsemedlem var år 2003. Han var också styrelsens evige "nitpicker" som han själv uttryckte saken. Alla detaljer i diskussioner och protokoll skulle vara precisa och exakta.

In i det sista var Jürgen aktiv på G-gruppens diskussionslista samt i styrelsearbetet där han under senare år var suppleant.

G-gruppen kommer att sakna en stöttepelare i föreningens arbete.

Styrelsen


21 augusti

Släktforskardagarna i Växjö den 1-2 september 2018

G-gruppen kommer att deltaga i årets släktforskardagar i Växjö. Liksom vid släktforskardagarna 2017 i Halmstad kommer vi att samverka i en monter med ett antal tyska släktforskarföreningar.

Är du på plats kom gärna och hälsa på för en pratstund.

Föreningens samverkar med följande föreningar på plats i Växjö:

DAGV - Det tyska släktforskarförbundet

AGT - Släktforskning i Thüringen

Pommerscher Greif - Släktforskning i Pommern

AGoFF - Släktforskning i östra delarna av nuvarande och dåvarande tyskland

Lübecker Familienforscher - Släktforskning i Lübeck

Archion - Digitalt arkiv för forskning i tyska områden

Icarus - International Centre for Archival Research ICARUS - mer än 180 arkiv i europa, usa och kananda21 augusti

Släktforskardagarna i Melle Tyskland den 5-7 oktober 2018

G-gruppen kommer att närvara vid de tyska släktforskardagarna i Melle.

Huvudsyftet med närvaron är att förutom visa upp föreningens verksamhet, knyta kontakter med tyska släktforskarföreningar och presumtiva nya och nuvarande medlemmar.


21 maj

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster.

Genom att lämna dina uppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dessa digitalt i vårt medlemsregister för föreningsinternt bruk och meddelanden till dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut eller säljas till tredje part.


16 maj

Är DNA-prov en genväg till släktforskningen?

Vilka möjligheter och vilka risker ger den nya tekniken?

I en föreläsningsserie på tre delar från Uppsala Universitet Fakultet X diskuterar Ulf Gyllensten, professor i molekylärgenetik och Peter Sjölund, släktforskare DNA:s möjligheter och risker.

Moderator och initiativtagare; vetenskapsjournalist Jan-Olov Johansson.

Föresläsningsserien finns på medlemssidorna. Inte medlem? Ansökningsblankett finner du här!


18 januari

Släktforskningens dag 2018

Den 20 januari firas Släktforskningens dag runt om i landet och G-gruppen finns på plats i Sollentuna bibliotek. Årets tema: Arkiv – med anledning av att Riksarkivet i år fyller 400 år.


15 januari

En av våra grundare avliden

Ingemar Goliath har gått bort 86 år gammal. Han var en av initiativtagarna till att Föreningen G-gruppen bildades 2000.

Ingemar medverkade som moderator på vår diskussionslista under många år. Han genomförde också projektet ”Dalfolk i Pommern” som syftade till att registrera namnen på de i dalasocknarnas längder nämnda “pommernfararna”. De var bönder, som värvades av den svenska generalguvernören Nils Bielke under slutet av 1600-talet för att flytta till Pommern. Ingemar jämförde dessa med uppgifter ur tyska källor och även skildrade de enskilda familjernas öden, där så var möjligt. Resultatet finns redovisat här under ”Dokumentation”.

Ingemar Goliath var också aktiv inom föreningen Sollentuna Släktforskare.

Föreningen hedrade Ingemars minne genom att skänka ett bidrag till Läkare Utan Gränser.


12 december

Hemsidan och Facebook

Medlemmarna i G-gruppen har nu möjlighet att ta del av samtliga styrelseprotokoll sedan starten av föreningen 2000. Du finner protokollen på medlemssidan pkt 1.

Samtliga vägvisare på hemsidan har uppdaterats och alla länkar skall nu fungera. Vi uppmanar alla läsare att meddela föreningens webmaster om ni finner brutna länkar eller annat som behöver rättas till.

G-gruppen finns nu även på Facebook. Anmälan krävs men är öppen för alla. Här finner du Facebooksidan.


19 november

G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering

I helgen träffades delar av föreningen G-gruppens styrelse i Karlskrona för verksamhetsplanering inför 2018. Precis varit i Tyska kyrkan i Karlskrona där Harry Rson Svensson höll en uppskattad guidning om den tyska församlingens historia.

Fr.v. HD Grahl, Katarina Möller, Erik Lindholm och Jan-Åke Kristiansson Hager.


23 september

Regeringen satsar på släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation hos Svar kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.


22 september

69:e tyska genealogidagarna 2017

Idag börjar de 69:e tyska genealogidagarna 2017 i Dresden som varar till söndag den 24/9, kl 16:00.

G-gruppen är inte fysiskt närvarande men uppmärksammas ändå. Föreningen i Dresden, som anordnar dagarna, har till dagarna utgett en 44-sidig tidskrift i A4-format med många intressanta artiklar. G-gruppen presenteras i den redaktionella texten på sida 7 som nybliven medlem i DAGV Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände och presenterar sig själv i en annons på sida 27. Vi önskar våra tyska forskarkollegorna all framgång.

Styrelsen


14 september

Ett till synes omöjligt fall

Ordföranden i G-gruppen, Jan-Åke Hager, beskriver i en uppsats om sin bakgrund och hur han med hjälp av G-gruppen finner sina rötter i Tyskland. En väl läsvärd beskrivning hur man, trots svårigheter, kan agera för att finna sina rötter. Uppsatsen finner du via denna länk.


4 september

Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti 2017

G-gruppen deltog i släktforskardagarna i Halmstad tillsammans med nio tyska släktforskarföreningar.

Dagarna var välbesökta med totalt 5375 närvarande. G-gruppen fick tillsammans med de tyska föreningarna besvara ett otal frågor om hur man släktforskar i Tyskland och även vad ett medlemskap i G-gruppen innebär.

Christian Kirchner från DAGV – Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände, höll ett välbesökt föredrag om hur man forskar inte i bara i Tyskland utan om tyska anor, då dessa är spridda i en stor del av världen. Föredraget var det mest välbesökta av 30 föredrag. G-gruppen är medlem i DAGV, se notis nedan.

Släktforskardagarna gav mersmak inför nästa års släktforskardagar i Växjö, då arrangemanget var väl organiserat och de många besökarna som gav oss möjlighet att informera om G-gruppen. Bilden visar ordföranden Jan-Åke Hager framför föreningens monter.


20 juli

G-gruppen medlem i tyska släktforskarförbundet

Styrelsen hade vid mötet 2017-05-20 beslutat att söka medlemskap i det tyska släktforskarförbundet DAGV till vilket 85 tyska familjeforskarföreningar är anslutna. Syftet med vår ansökan är dels att återskapa tidigare samarbeten med vissa tyska föreningar och dels att bredda vår kontaktyta bland de tyska föreningarna. Ytterligare steg i detta syfte är att G-gruppen kommer att delta i en med flera tyska föreningar gemensam monter vid de svenska släktforskardagarna Halmstad 2017 samt att vi kommer att annonsera i utställningskatalogen för de tyska släktforskardagarna Dresden 2017.

Föreningen G-gruppen har nu blivit antagen som föreningsmedlem nr 89 i DAGV. Samtidigt med oss har International Centre for Archival Research ICARUS och Federation of Family History Societies FFHS antagits som koopererande medlemmar i DAGV. Därigenom ökas våra kontaktytor till andra släktforskare ytterligare, förhoppningsvis till allas gagn och nytta.

Styrelsen


Copyright © G-gruppen