Dokumentation från aktiviteter inom G-gruppen

Här finns dokumentation från några av de projekt och föreläsningar, som genomförts i G-gruppens regi, samt av några uppsatser som skrivits på G-gruppens initiativ. Projekten leds inom G-gruppen, som också är ansvarig för innehåll och resultat. Ansvaret föredragens och uppsatsernas innehåll ligger däremot helt på respektive författare.


Projekt:

Föredrag och uppsatser:Uppdaterad 2018-05-26. Copyright © G-gruppen