Innehållsförteckning

- de svenskspråkiga sidorna

Aktuellt och Senaste nytt

Notisarkiv

G-gruppen
   - Styrelse
   - Bli medlem!
   - G-gruppens Forum
   - Medlemmarnas forskning
   - Presentation
   - Grundarna
   - Stadgar för föreningen
   - Medlemssidor
   - Styrelsesidor

Släktforska i Tyskland
   - Översikt om tysk släktforskning
       - Forskning i dagens Polen
       - Forum
       - Hans Krüger och Jürgen Weigle om forskning i Danzig
       - Tysk genealogisk litteratur
       - Adresser till arkiv
   - Vägvisare för forskare på Brandenburg och Berlin
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Brandenburg
   - Vägvisare för forskare på Böhmen och Mähren
       - Karta över Böhmen och Mähren
   - Vägvisare för Mecklenburgforskare
       - Karta över Mecklenburg
   - Vägvisare för Niedersachsenforskare
       - Karta över Niedersachsen
   - Vägvisare för forskare på Ostpreussen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Ostpreussen
   - Vägvisare för Pommernforskare
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Pommern
   - Vägvisare för forskare på Posen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Posen
       - Hur Ann-Marie Arkedal hittade sin farfars far i Kempen
   - Vägvisare för forskare på Sachsen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Sachsen
   - Vägvisare för forskare på Sachsen-Anhalt
       - Karta över Sachsen-Anhalt
       - Hur Olof Bilkenroth fann sin farfars far i Güsten
   - Vägvisare för forskare på Schlesien
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Schlesien
   - Vägvisare för forskare på Schleswig-Holstein och Hamburg
       - Karta över Schleswig-Holstein
   - Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Westpreussen

Släktforska på Finland

Släktforska på Estland
   - Vägvisare för släktforskare på Estland
       - Karta över Estland

Släktforska på Lettland
   - Vägvisare för släktforskare på Lettland
       - Karta över Lettland

Släktforska på Polen

Dokumentation från aktiviteter inom G-gruppen:
Projekt:
   - Dalfolk i Pommern med Ingemar Goliath som projektledare

Föreläsningar och uppsatser:
   - Genombrottet - hjälp av G-gruppen med forskningen i Sverige föredrag av Matthias Waack
   - Om mennoniterna föredrag av Jürgen Weigle
   - Das Große Marienburger Werder uppsats av Lars G. Johansson
   - Tysk-baltisk adel föredrag av Christopher Toll
   - Tyska språkets historia uppsats av Jürgen Weigle
   - En aning från Danzig föredrag av Hans Krüger och Jürgen Weigle
   - Musikerlärobrev forskning av Hans Krüger
   - Om estlandssvenskarna uppsats av Göte Brunberg
   - Bibliotekskataloger och databaser– ett urval sammanställning av Otfried Czaika

Projekt: Över Östersjön

Medlemssidor
   - G-gruppens Forum
   - Dokumentation
   - Litteratur
   - Filmade inslag
   - Bokanmälan
   - Länksamling
   - Skriv brev på tyska eller polska till församlingar och myndigheter
   - Genealogisk ordlista: Estniska, balttyska, svenska
   - Genealogisk ordlista från polska till tyska och svenska
   - Genealogisk ordlista från finska till svenska och tyska
   - Sön- och helgdaar på latin
   - Projektet över ÖstersjönCopyright © G-gruppen