Innehållsförteckning

- de svenskspråkiga sidorna

Aktuellt och Senaste nytt

Notisarkiv

G-gruppen
   - Styrelse
   - Bli medlem!
   - Diskussionslista
   - Medlemmarnas forskning
   - Presentation
       - Årsmötesprotokoll 2001
       - Årsmötesprotokoll 2002
             - Verksamhetsberättelse 2001
             - Verksamhetsplan 2002 - 2003
       - Årsmötesprotokoll 2003
             - Verksamhetsberättelse 2002
       - Årsmötesprotokoll 2004
             - Verksamhetsberättelse 2003
             - Verksamhetsplan 2004 - 2005
       - Årsmötesprotokoll 2005
             - Verksamhetsberättelse 2004
       - Årsmötesprotokoll 2006
             - Verksamhetsberättelse 2005
       - Årsmötesprotokoll 2007
             - Verksamhetsberättelse 2006
       - Årsmötesprotokoll 2008
             - Verksamhetsberättelse 2007
       - Årsmötesprotokoll 2009
             - Verksamhetsberättelse 2008
       - Årsmötesprotokoll 2010
             - Verksamhetsberättelse 2009
       - Årsmötesprotokoll 2011
             - Verksamhetsberättelse 2010
       - Årsmötesprotokoll 2012
             - Verksamhetsberättelse 2011
       - Protokoll från föreningsmöte 2012
       - Årsmötesprotokoll 2013
             - Verksamhetsberättelse 2012
       - Årsmötesprotokoll 2014
             - Verksamhetsberättelse 2013
       - Protokoll från extra föreningsmöte 2014
       - Årsmötesprotokoll 2015
             - Verksamhetsberättelse 2014
       - Årsmötesprotokoll 2016
             - Verksamhetsberättelse 2015
   - Grundarna
       - Protokoll från stiftelsemöte
       - Stadgar för föreningen
   - Medlemssidor
   - Styrelsesidor

Släktforska i Tyskland
   - Översikt om tysk släktforskning
       - Forskning i dagens Polen
       - Diskussionslista
       - Hans Krüger och Jürgen Weigle om forskning i Danzig
       - Tysk genealogisk litteratur
       - Adresser till arkiv
   - Vägvisare för forskare på Brandenburg och Berlin
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Brandenburg
   - Vägvisare för forskare på Böhmen och Mähren
       - Karta över Böhmen och Mähren
   - Vägvisare för Mecklenburgforskare
       - Karta över Mecklenburg
   - Vägvisare för Niedersachsenforskare
       - Karta över Niedersachsen
   - Vägvisare för forskare på Ostpreussen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Ostpreussen
   - Vägvisare för Pommernforskare
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Pommern
   - Vägvisare för forskare på Posen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Posen
       - Hur Ann-Marie Arkedal hittade sin farfars far i Kempen
   - Vägvisare för forskare på Sachsen
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Sachsen
   - Vägvisare för forskare på Sachsen-Anhalt
       - Karta över Sachsen-Anhalt
       - Hur Olof Bilkenroth fann sin farfars far i Güsten
   - Vägvisare för forskare på Schlesien
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Schlesien
   - Vägvisare för forskare på Schleswig-Holstein och Hamburg
       - Karta över Schleswig-Holstein
   - Vägvisare för forskare på Westpreussen och Danzig
       - Översättning mellan tyska och polska ortsnamn
       - Karta över Westpreussen

Släktforska på Finland

Släktforska på Estland
   - Vägvisare för släktforskare på Estland
       - Karta över Estland

Släktforska på Lettland
   - Vägvisare för släktforskare på Lettland
       - Karta över Lettland

Släktforska på Polen

Dokumentation från aktiviteter inom G-gruppen:
Projekt:
   - Dalfolk i Pommern med Ingemar Goliath som projektledare

Föreläsningar och uppsatser:
   - Genombrottet - hjälp av G-gruppen med forskningen i Sverige föredrag av Matthias Waack
   - Om mennoniterna föredrag av Jürgen Weigle
   - Das Große Marienburger Werder uppsats av Lars G. Johansson
   - Tysk-baltisk adel föredrag av Christopher Toll
   - Tyska språkets historia uppsats av Jürgen Weigle
   - En aning från Danzig föredrag av Hans Krüger och Jürgen Weigle
   - Musikerlärobrev forskning av Hans Krüger
   - Om estlandssvenskarna uppsats av Göte Brunberg
   - Bibliotekskataloger och databaser– ett urval sammanställning av Otfried Czaika

Projekt: Över Östersjön

Medlemssidor
   - Medlemarnas forskning
   - Medlemsregister
   - Diskussionsliste
   - Skriv brev på tyska eller polska till församlingar och myndigheter
   - Genealogisk ordlista: Estniska, balttyska, svenska
   - Genealogisk ordlista från polska till tyska och svenska
   - Projektet över Östersjön
   - Sök på G-gruppens webbsida


Uppdaterad 2016-05-17. Copyright © G-gruppen